అర చేతిని సిగ్గు బిళ్లకు అడ్డంగా ఉంచుకుంది

telugu sex stories కాస్త ఇసింట రారా నాయనా అంటే, ఇల్లంతా నాదేననే రకం లోకనాధంగాడు. అందిస్తే చాలు అల్లుకుపోతాడు. రంగమ్మనీ, దమయంతినీ, వైకుంఠాన్నీ తన సొంత ఖర్చులతో తిరుపతి నుంచి మద్రాసు తీసుకెళ్ళాడు. నాలుగు రోజులు అట్టే పెట్టుకుని అక్కడి విశేషాలన్నీ దగ్గిరుండి చూపెట్టాడు. కాని దమయంతితో ఏకాంతం గా గడపడానికి మాత్రం లోకనాధానికి అవకాశం దొరకలేదు. ఒక్క సారి మాత్రం తలుపు చాటున నిలబెట్టి ముద్దుపెట్టుకున్నాడు. అంతే. ఆ నాలుగు రోజుల్లోనూ తన బడాయి మాటల్తో రంగమ్మను ఆకట్టుకున్నాడు లోకనాధం.
“నువ్వేమీ అనుకోనంటే ఒక్క మాట అడుగుతాన్రా లోకా!” అంది రంగమ్మ ఊరికి బయల్దేరి పోయే ముందు.
“ఏమిటి పిన్నీ”

“దాని మొగుడున్నాడే వైకుంఠం.. ఒట్టి వెర్రిబాగుల వాడు! తనకు తోచదు. ఒకళ్ళు చెబితే వినడు!. వ్యాపారాల పేరుతో ఇల్లు గుల్ల చేసి పారేస్తున్నాడురా నాయనా! ఇప్పుడు మళ్ళీ ఏదో ఫాన్సీ కొట్టు పెడతానంటున్నాడు! వద్దంటే వినిపించుకోడు.ఆ పెట్టేదేదో పెట్టక మానడు దివాళా తియ్యకామానడు. పోనీ … నువ్వు ఓ రెండు నెలలు పాటు వచ్చి మా ఇంట్లో ఉండి ఆ వ్యాపారం ఏమిటో ఎలా చెయ్యాలో దగ్గిరుండి వాడికి కాస్త సుళువులు నేర్పించి పోరా నాయనా!” అంది రంగమ్మ.
లోకనాధం రొట్టె విరిగి నేతిలో పడ్డట్టు ఫీలయ్యాడు. కాని ముందు బెట్టు చేసాడు. రెండు నెలలు అక్కడుంటే, ఇక్కడ తన వ్యాపారం దెబ్బ తిని బాగా నష్ట పోతానన్నాడు.
“నీ రుణం అట్టే పెట్టుకోనులేరా లోకా! నాకున్నదాంట్లో ఎంతో కొంత ముట్ట జెబుతాలేరా” అంది రంగమ్మ.
“అదేమిటి పిన్నీ డబ్బుకోసమా నా బెంగ! పెద్ద దానివి అంతగా అడుగుతున్నావు గనక కాదనలేక పోతున్నా.. ఓ నాలుగు రోజుల పాటు ఇక్కడి వ్యవహారల్ని చక్క బెట్టుకుని వస్తా” అన్నాడు లోకనాధం.
ఆ విధం గా రంగమ్మ కొంపలో అడుగుపెట్టిన లోకనాధం నెల తిరక్క ముందే, ఏకు మేకయి కూర్చున్నాడు. దమయంతి ఆసరాతో రంగమ్మకే ఎదురు తిరిగాడు.
**************

అవ్వా!.. మీ కేమయినా బుద్దుందా? అంటూ తలుపులు దబ దబా బాదింది రంగమ్మ. వైకుంఠన్ని కొట్లో కూర్చోబెట్టి మధ్యాహ్నం భోజనానికి ఇంటికి వచ్చిన లోకనాధం భోజనం కావడంతోటే కిళ్ళీ బిగించి, దమయంతి గదిలోకెళ్ళి తలుపులు బిడాయించాడు. గదిలో కూర్చుని తలుపులు మూసుకుని వీళ్ళిద్దరూ ఏం చేస్తున్నారా అనుకుంటూ రంగమ్మ తలుపుల సందులోంచి తొంగి చూసింది.గదిలో మంచం మీద కూచ్చున్న లోకనాధం వొళ్ళో తల పెట్టుకుని పడుకుని ఉంది దమయంతి. దాని చీర పమిట పక్కన పడేసి ఉంది. జాకెట్ లో కొబ్బరి కాయల్లా ఉన్న దమయంతి చళ్ళని వడేసి పిసుకుతున్నాడు లోకనాధం. దమయంతి లోకనాధం దడ్డుని చెంపలకు రాసుకుంటూ లోకనాధాన్ని అరమోడ్పు కళ్ళతో చూస్తుంది. లోకనాధం గాడి మరో చెయ్యి దమయంతి చీర కుచ్చిళ్ళలో దూరి దాని దిమ్మ మీద ఉంది. లోపల జరుగుతున్న భాగోతం చూసేసరికి రంగమ్మ కళ్ళు బైర్లు కమ్మాయి ఒక్క సారిగా అదిరిపడి తలుపును దబ దబా బాదింది.
“ఏం చేద్దం ఇప్పుడు?” అంది దమయంతి, తన రొమ్ముల పైకెత్తేసి ఉన్న జాకెట్టును కిందికి దించి హూక్ పెట్టుకుంటూ..
“భయపడుతూ ఇలా ఎంత కాలం ఉండగలం దమయంతీ! అన్నాడు లోకనాధం తన లుంగీని సర్దుకుంటూ.
“మరి”
“నిన్న మనం అనుకున్నట్టు చేద్దం”

“నాకు భయంగా ఉంది”
“నీకేం భయం లేదు. మాట్లాడవలసిందంతా నేను మాట్లాడుతాను, నువ్వు నా మాటాకి వంత పాడు! అంతే” అంటూ దమయంతిని వదిలిపెట్టి వెళ్ళి తలుపు తీసాడు.
“అవ్వ! అవ్వ! ఏమిటే ఈ పని దమయంతీ” ఇది నా కంట పడింది కనక సరిపోయింది కాని నీ మొగుడికి తెలిస్తే నీ గతి ఏమౌతుందో తెల్సా” అంటూ అరిచింది రంగమ్మ
“నువ్వు నోరు మూసుకుని కూచ్చుంటే ఎవరికీ తెలియదు. అలా గొంతు చించుకుని అరిచావంటే అందరికీ తెల్సిపోతుంది! నీ పరువు పోతుంది” అన్నాడు లోకనాధం
“ఏదో మమ్మల్ని ఉద్దరిస్తావని తెచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకుంటే, ఇదట్రా నువ్వు మాకు చేసే ఉపకారం? పైగా నీ కంటే పెద్దదీ, వరసకి నీకు అక్కయ్య … దాంతోనా నువ్వు సంబంధం పెట్టుకునేది? నువ్వు తినేది అన్నమా? గడ్డా?”
“పిన్నీ” అరిచాడు లోకనాధం ఊరికే నోరు పారేసుకోకు. ఈడూ జోడూ అందం చందం లేని వెధవని దీనికి కట్ట బెట్టి గొంతు కోసావు. పెళ్ళంటే ఏమీ తెలియని వయసులో దానికి పెళ్ళి చేసి దాని గొంతు కోసావు. దాని జీవితం నాశనం చేసింది కాక ఇంకా అరుస్తున్నావు”

“ఏమే నీ గొంతు కోశానా?”
“అంతకంటే ఎక్కువే చేశావు! ముద్దూ ముచ్చట్లు తెలియని ఆ వెర్రి బాగుల వాడికీఅస్తి కోసం నాకు కట్టబెట్టావు. నా బాధ నేను ఎవరితో చెప్పుకోవాలి.” అంది దమయంతి నదురు బెదురూ లేకుండా.
రంగమ్మ ఆ మాటలకు అవాక్కై పోయింది.
“విన్నావుగా దాని మాటాలు ఇక నోరు మూసుకుని బయటకు నడు! అనవసరంగా మమ్మల్ని అల్లరి పెట్టావంటే.. నీ కూతురు కాపురం నాశనం చేసిన దానివి అవుతావు పయి గా పోయెది మీ పరువే.. నాకేం నేను పట్నం వెళ్ళిపోతాను. ఏ గొడవా లేకుండా ఉండాలంటే మా దారిన మమ్మల్ని వదిలిపెట్టి నోరు మూసుకుని కూర్చో! లేదంటావా…”
“ఏం చేస్తావేం?” రంగమ్మ అరిచింది మరేమీ చేయలేక
“దమయంతిని లేవదీసుకు పోతా”
“ఏమే ఏమిటే వాడు కూసే కూతలు?”
“అవునమ్మా ఆయనెక్కడుంటే నేనూ అక్కడే ఉంటా!”
ఆయన లేందే నేను బ్రతక లేను! తరవాత నీ ఇష్టం” అంది దమయంతి నిర్మొహమాటంగా
రంగమ్మ నెత్తీ నోరూ బాదుకుంటూ బయటకొచ్చేసింది మరేమీ చెయ్యలేక.
రంగమ్మ వెళ్ళిపోయాక తలుపులు మూసి లోకనాధం ధైర్యంగా వెళ్ళి మంచం మీద కూర్చుని సిగరెట్టు వెలిగించాడు.
అతడి ఒళ్ళో వచ్చి కూర్చుంది దమయంతి. ప్రేమగా అతడి కళ్ళల్లోకి చూస్తూ అతడి మెడ చుట్టూ చేతులు బిగించి పెదాల మీద ముద్దెట్టుకుంది.

మీ అమ్మ నోరు ఎలా మూయించానో చూసావుగా.. నువ్వు మాత్రం కాస్తా మొండిగా ఉండు. మెత్తగా ఉంటే నీ మనసు విరిచేస్తుంది. అన్నాడు దమయంతి జాకెట్టు విప్పుతూ.
బయటకు ఉరికిన బలమైన రొమ్ములను తన చేతుల్తో పిసుకుతూ ఓ రొమ్మును నోటి నిండుగా కుక్కేసుకున్నాడు. ఎన్నాళ్ళకు మనం ఇలా ఫ్రీ గా చేసుకో గలుగుతున్నాము. ఇవ్వాళ నీ అందాలన్ని బోసిగా చూడనీ అంటూ దమయంతి చీర కుచ్చిళ్ళు లాగేసి లంగా బొందు తెంపేసాడు లోకనాధం.
లంగా కిందికి జారిపోవడంతో సిగ్గు పడుతూ అర చేతిని సిగ్గు బిళ్లకు అడ్డంగా ఉంచుకుంది దమయంతి. చెయ్యి తీ అన్నాడు తన చేతిని ఆమె పొత్తి కడుపు కిందుగా పాకిస్తూ. ఒక బిడ్డ పుట్టినా నీ ఒంట్లో ఎక్కడా ఆ చాయలేవీ కనపడ్డం లేదు అన్నాడు దమయంతి నున్నటి పొత్తి కడుపును నిమురుతూ. దమయంతి లోకనాధం మెడ మీద చేతులేసి లాక్కుంటూ .. “నువ్వు కూడా విప్పేసుకో” అంది.

“ఏం నాది చూడాలని ఉందా” అంటూ లుంగీని వదిలించుకున్నాడు లోకనాధం.
అప్పటికే లోకనాధం దడ్డు పురెక్కిన నరాలతో ముదురు తొండలా నిలబడి ఉంది. దమయంతి చెయ్యి అప్రయత్నంగా లోకనాధం దడ్డుని పట్టుకుంది. తన చేతికి సరిపోవడం లేదు అది. దమయంతి తన దిమ్మ మీది చేతిని తీసి లోకనాధం దడ్డుని పట్టుకోడంతో, లోకనాధం చెయ్యి ఆమె నేతి అరిసెలా ఉన్న దిమ్మ మీదకు చేరింది. చిన్నగా మొలకెత్తిన వెంట్రుకలతో ముచ్చటగా ఉంది దమయంతి దిమ్మ. దిమ్మ ఉబ్బును తన చేత్తో పట్టుకుని పిసికేసాడు లోకనాధం. దమయంతి కూడా లోకనాధం దడ్డును చేత్తో కొలుస్తూ దాని పొగరుకు మురిసిపోతుంది.
ఎలా ఉంది అక్కయ్యా నా దడ్డు ” అడిగాడు లోకనాధం
“చీ అక్కయ్య అని పిలవకు.. ఇలా చేసుకుంటూ అక్కయ్యా ఏమిటి.. అంది” అంది చిన్నగా నవ్వుతూ
“దూరపు బంధుత్వాలయినా నువ్వు నాకు అక్కయ్యవే, నేను నీకు తమ్ముడినే”
వద్దు అలా పిలవకు అంటూ అతడి నోటిని తన పెదాల్తో మూసి నాలుక చొప్పించింది.
ఒక చేత్తో దమయంతి పువ్వుని నలిపేస్తూ మరో చేత్తో మర్చి మార్చి ఆమె స్తనాల్ని నలిపేస్తున్నాడు. లోకనాధం నలుపుడికి దమయంతి రొమ్ములు బిరుసెక్కి పొంగాయి.

దమయంతిని మంచానికి అడ్డంగా పడేసి ఆమె తొడలు ఎడం చేసాడు. దమయంతి తన కాళ్ళను పంగ చాపింది. ఆమె మదన పుష్పం విచుకుంది. కామ కీల నిక్కి చూస్తుంది. లోకనాధం ఆమె తొడల మధ్యకు వంగి దమయంతి పూ.. మీద చుప్ చుప్ అంటూ ముద్దు పెట్టి అమాంతం కసుక్కున తన నాలుక ఆమె ఆడతనం లోకి జొనిపాడు. దమయంతి ఆనందంతో కేక పెట్టింది. లోకనాధం తన నాలుకతో దమయంతి పువ్వుని బర బరా పది నిమిషాల పాటు అరగదీసాడు. దమయంతి లో లోపల్నుంచి గంగా జలం ఉబుకుతుంటే ఆనందంతో మూలుగుతూ కెకలు పెడుతూ ఉంది. బయట ఉన్న రంగమ్మకు దమయంతి మూలుగులు వినపడుతున్నాయి. నా ఖర్మ అంటూ నెత్తి బాదుకుంది రంగమ్మ. మూతికి అలుముకున్న దమయంతి రసాల్తో పైకి లేచాడు లోకనాధం . దమయంతి మురిపెంగా పక్కనే పడి ఉన్న చీరతో అతడి మూతి తుడిచి ముద్దుపెడుతు కసిగా వాడి పెదాలని కొరికేసింది.
“కసెక్కిందా…కసిగా ఉందా… నాది చీకు ” అంటూ లోకనాధం తన దండాన్ని దమయంతి పెదాలకి అందించాడు. మరేమీ మొహమాటపడకుండా నోటి నిండుగా దోపేసుకుంది దమయంతి. ఆబగా తల పైకి కిందకూ ఊపేస్తూ లోకనాధం దడ్డుని చీకింది దమయంతి. లోకనాధం దర్జాగా వెల్లకిలా పడుకుని దమయంతి తో తన దండాన్ని చీకించుకున్నాడు. బాగా చీకి తృప్తిగా అతడి పొడుగు మొత్తాన్ని నోట్లో జొనుపుకుని పెదాలు బిగించి చీకింది దమయంతి.
“పడుకో పెడతా” అన్నాడు లోకనాధం.
మంచానికి అడ్డంగా పడుకుని పిర్రలు మంచం అంచుల మీద ఉంచి కాళ్ళు వేళాడేసుకుని పంగ చాపి పడుకుంది దమయంతి.

లోకనాధం నేల మీద నిల్చుని దమయంతినే చూస్తూ తన మేడ్రాన్ని సవరించుకున్నాడు.
తల కింద దిండు పెట్టుకుని లోకనాధాన్నే చూస్తుంది దమయంతి.
పెట్టనా అక్కయ్యా అన్నాడు దమయంతి మోకాళ్ళు మడిఛి పాదాలు బెడ్ అంచుల మీద ఉంచి ఎడం చేస్తూ…
“ఆ మాట అనద్దొన్నానా……పెట్టు తొందరగా ఉంది… కసి గా ఉంది…” అంది దమయంతి.
“పెట్టు తమ్ముడూ.. అను పెడతా..”అన్నాడు లోకనాధం
“ఊహూ…పెట్టు…” గొంతులో జీర ద్వనిస్తూంది.
“అడుగు అక్కయ్యా…దెం…. అని అడుగు పెడతా” లోకనాధం కూడా కసిగా అన్నాడు..తన రాడ్ మొదలును దమయంతి విచుకున్న రెమ్మల అంచుల మీద రాస్తూ…
“ఊహూ… అలా అడక్కు…. పెట్టరా….” అసహనం గా అంది దమయంతి.
నువ్వలా అడిగితే గాని పెట్టాను అన్నాడు.. దమయంతి నిలువు రెమ్మల్లో తొంగి చూస్తున్న కామ కీల మీద గుండుతో వొత్తిడి కలిగిస్తూ…

ఆడదానికి ఎక్కడ నొక్కితే కసి పుడుతుందో లోకనాధానికి బాగా తెల్సు
కసి పెరిగిపోయిన దమయంతి అల్లాడిపోతూ… మొత్త కదిలిస్తుంది అసహనంగా….ఎలాగోలా దించేసుకోవాలని…
అసలే రాటు దేలిన వాడు లోకనాధం….
“లోకా పెట్రా నా బుజ్జివి గదూ…”
“అడుగు అక్కయ్యా నీ నోరారా అడిగితే ఎందుకు పెట్టను… నీ కడుపు నిండా పెడతా .. చూడు… అక్కయ్య గుహలోకి దూరిపోవడానికి తమ్ముడు ఎలా తహ తహ లాడిపోతున్నాడో….
తల పైకెత్తి చూసింది దమయంతి….
“అడిగానుగా పెట్టమని….”
అలా కాదు నేను అడగమన్నట్టు అడుగు….పెడతా
“హూ… హూ… నీ మాటే నెగ్గించుకుంటావు….తమ్ముడూ… పెట్టేసేయ్ అంది…” కళ్ళు మూసుకుని పలవరిస్తున్నట్టు….
ఆ మాటతో ఒక్క ఉదుటున దమయంతి అక్కయ్య లోకి దూసుకు పోయాడు లోకనాధం.
ఆ తోపుడుకి కీచు మంటూ కేక పెట్టేసింది దమయంతి…
బయట ఉన్న రంగమ్మ గుండెలు అదిరాయి….

లోకనాధం దమయంతి పూ కండరల్లోకి దోపేసి ఊగిపోతుంటే… దమయంతి కేకలు అరుపులు అరుస్తుంది…
ఎంత కసిగా ఉన్నావే అక్కయ్యా అంటూ.. లోకనాధం దమయంతి చళ్ళు పట్టుకుని పిసికేస్తూ పొడుస్తుంటే.. దమయంతికి అది బొడ్డు దాకా వచ్చినట్టు అనిపిస్తుంది…
“ఇంత సుఖం ఎప్పుడు ఎరగను…ఊఉ దంచు…రా దంచు.. ”
అక్కయ్య నువ్వు నాతో వచ్చెయ్యి నిన్ను నేను ఉంచుకుంటాను…దబ దబ బాదుతు అన్నాడు.
“ఇప్పుడు మాత్రం ఏంటి నన్ను ఉంచుకునే ఉన్నావుగా.. ఈ మాత్రానికి ఎక్కడికో పోవడం ఎందుకు.. నీకు కావల్సినప్పుడల్లా ఇక్కడికి రా నీకు అడ్డు అదుపు లేదు” అంది పిర్రలు పైకి ఎత్తుతూ .
“ఇన్నాళ్ళు నాకు కనపడకుండా ఎక్కడున్నావే అక్కయ్యా.. నువ్వింత సుఖం ఇస్తావని తెలిసుంటే నిన్నే పెళ్ళి చేసుకునేవాడిని..”

దమయంతి తొడలు విరగదీస్తు ఆ మధ్యలో దడ దడ లాడించేస్తున్నాడు లోకనాధం.
“ఆహా.. కుమ్ముకోరా లోకా.. ఇప్పటివరకూ నా మొగుడి దగ్గర పొందని సుఖాన్ని ఇస్తున్నావురా .. నిన్ను వదలను ర న రాజా కుమ్మరా.. నీ దడ్డుతో కుమ్మెయ్.. నేనింక ఆగలేనురా లోకా .. ప్రాణాలు తోడేస్తున్నావురా.. అంటూ పిర్రలు పైకి లేపేస్తూ లోకనాధాన్ని అదుముకుంటూ కార్చేసుకుంది దమయంతి. మరో నాలుగు పోట్లు పొడిచిన లోకనాధం కూడా దమయంతి లోతుల్లో పిచికారి కొడుతూ అభిషేకం చేసాడు.

ఈ రోజు అప్డేట్ అయినా సెక్స్ వీడియోస్

ఈ రోజు అప్డేట్ అయినా సెక్స్ స్టోరీస్