telugu sex video songs ఇటు సంధ్యా, అటు వందనా నామీద వాలిపోయి

telugu sex stories నా వేళ్ళు సంధ్య లంజ ఆంటీ పూకులో వేగంగా కదులుతున్నాయి ఆంటీ అరుపులు ఓఓఓఓఓఓఓహ్ ఓఓఓఓఓఓఓఓఓఓ ఆఆఅనన్ ఆ ఇటు నా మొడ్డ వందనా పూకులో వేగంగా కదులుతోంది ఓహ్ ఓహ్ ఒఅహ్ ఆహ్
మా ముగ్గురి culmination point
ఏంటే వందనా లంజా నీ పూకులో పోయ్యనా పోయి సారూ నా పూకు నిండా పోయి నేను నాఆఆఆఆఆఆఆ క కడుపులో దాచుకుంట
ఆ ఆహ్ రెడీ నా నా లంజల్లారా ఒసే సంధ్య రెడీ నా
రెడీ రా,
రెడీ రా నా ఫట్ అబ్బా, ప్లీజ్ అలా కొట్టకు నేను తట్టుకోలేను
ఆ ఆఆఆఆఆఆఆ నాది కొన్ని జర్కులు ఇచ్చింది…….

ఆంటీ పూకు గీలా అయిపోయి లంజ పూకు పరవశం చెంది కక్కేసింది
నాకూ, వందనకూ అయిపొయింది, ఆంటీ పాకం వేళ్ళ మీద రుచిగా ఉంది నా తల ఆ రెండు కాళ్ళ మద్యా పెట్టేసాను ఆంటీ తేనె తుట్టేలో ఒకొక్క గదిలోని తేనె నాకసాగాను ఆహ్ ఆ మూ ఓఓ ఆహ్
ఇంక అయిపాయింది కదా నా నాలుక లోపలి తొలిచేస్తోంది, ఆంటీ బ్రాండ్ తేనె బహురుచికరంగా అనిపించినది
clitoris నా వేళ్ళ మద్య నలుగుతోంది
అలా నా నాలుక తో fucking చేస్తున్నాను, నాలుక అలా వెళ్లి సంధ్య గుద్ద బొక్కకు కుచ్చుకుంది, ఒక్కసారిగా ‘ఆ..ఆ’ అని ఉలిక్కి పడింది.. అక్కడ తీ నేను తట్టుకోలేను
మళ్ళీ, ఏయ్ ఏం చేస్తున్నావ్telugu sex video songs

ఏమో ఆంటీ ఇక్కడ రౌండ్ గా గమ్మత్తుగా ఉంది ఉండండి నన్ను చూడనివ్వండి అఆః కొంచెం సేపు అలా ఉండండి
కమల్ ప్లీజ్ ఎమ్చేస్తున్నావు, ఆహ్ మత్తుగా ఉంది కమల్ అక్కడ అలా నాలుకతో రాయకు నేను, నాకు ఏమో అవుతుంది
మీకు తేలియదు ఆంటీ, మీరు కొంచెం ఓర్పుతో, నన్ను మాట్లడిన్చకండి ఇక్కడ వర్క్ spoil అవుతుంది .మ్మ్మమ్మ్మ్మమ్మ్మ్మం
ప్లీజ్ రా, మీ అంకుల్ కూడా అక్కడ ఆ ఆ ఆహ్ ఆ అ ఆఆఆఆ మ్మ్మ్మోఓఓఓఒ ఆంటీ తట్టుకోలేక బోర్లా పడుకుండి,,,,,
ఆంటీ పూకు తేనెలూరే పూకు, నువ్వు ఎక్కడికీ పోకు అన్నటుంది
దాని గుద్దలో,………బొటన వేలు పెట్టి, వేలితో సర్కిల్స్ తిప్పుతున్నాను,
తన బాడీ ని నాకు ఒప్పచేప్పి భరించలేక తన సళ్ళు నలుపుకుంటోంది.. అది చూసి వందనా ఆంటీ పక్కన చేరి, తల్లి పాలు తాగే దూడలా మోర ఎత్తి సంద్యా సళ్ళు కుడుస్తోంది…….
ఏంటే లంజ? ఎలా ఉంది? చూస్తే నీకు ఎక్కువ కిక్ ఎక్కలేదనిపిస్తోంది
ఆహ్ కిక్ కిక్ ఎక్కకపోతే ఏంచేద్దామని .మూ చెప్పు…. చెప్పు…. కమల్, అబ్బా నువ్వు ఉండవే వందనా నా పాలు కుడుస్తున్నవా
నా వేలు లోపలకు తోసాను అమ్మ్మమ్మా,,,,,,,,
చూపుడు వేలు కూడా మెల్లగా లోపలకు

త్రోసాను ఒరేయి కమలగా ఆఆఅనన్ ఎంచేస్తున్నవో తెలుస్తోందా,
ఒక్కటి పీకాను,
ఆంటీ ఒక పక్కకు తిరిగి పడుకుని ఇప్పుడు ఏమి చేస్తావు అని కళ్ళెగరేసి అడుగుతోంది, దీనమ్మ దీనికి ఇంకా చిన్న పిల్లల మెంటాలిటీ నే,
దీని ముద్దు మాటలు చూసి, మా వాడు నిద్ర లేచాడు
ఆంటీ, వందనా నన్ను మద్యలోకి గుంజారు, వాళ్ళ మద్యలో పడుకున్నాను, నన్ను ఇద్దరూ పెనవేసుకుని నా మీద కాళ్ళు వేసి వాళ్ళ పూకులు నా తొడలకు వత్తుకుంటూ నా బుజాన్ని ముద్దు పెట్టుకుంటూ పడుకున్నారు
ఏంటి నన్ను ఇద్దరూ చెరో వైపు బందించారుtelugu sex video songs

నిన్ను విడిచిపెడితే నువ్వు ఊరుకుంటావా, అది చూడు అప్పుడే నిద్రలేచింది.
రాధీ టీ తీసుకువచ్చింది మమ్మల్ని ఆ positionలో చూసి trey అక్కడ పెట్టి మా మీద బోర్లా పడుకుని తన సళ్ళు నా వీపుపై, పూకు వాళ్ళ అమ్మ పిర్రలపై రాస్తూ చిన్నగా ఆహ్ ఓహ్ మ్ మ్ మ్ అని
కమల్ మా అమ్మమీద నీకు చాలా స్వాతంత్రయం వచ్చిందే
స్వతంత్రయమా
చెరో వైపు నన్ను కాలు వేసి నన్ను చుట్టుకుని

నా మీద నువ్వు పడుకుని నీ బరువు అంతా నా మీద పడేసి నన్ను కదల కుండా చేసి…………..
బాగుంది కమల్ ఇలా అందుకే మా husband ని కూడా నేను ఎప్పుడు ఇలా ఇష్టంగా కౌగిలిన్చుకొలెదు
మరి ఎవరిని కౌగిలిన్చుకున్నవ్ సంద్యా,
ఎవరినా, నిన్ను ఇప్పుడు నీ మొడ్డను,
ఏదిరా అది, ఒసేయ్ రాధీ ఏమ్చేస్తున్నవే
ఇంత మంచి మొడ్డ అలా గాల్లో జండా లా నిలబడి ఉంటె నా పూకుతో సెల్యూట్ చేస్తున్న మమ్మీ
దిగేసుకున్నవా…………ఆ అని నోరేల్లబెట్టింది
ఆంటీ పెదాలు కొరుకుతూ, రెండు చేతులలో ఒకటి ఆంటీ చన్ను, ఇంకొకటి వందనా చన్ను పిసుకుతున్నాను, నా చేతిలోకి వందన తన సళ్ళను అందిస్తోంది దాని వైపు చూసాను అది మత్తుగా నా chest మొనలను నాకుతూ నా ముఖం వైపు ఎంతో ఇష్టంగా చూసింది.
రాధీ నా మీద కూర్చుని నా మొడ్డను తన పూకులో

పెట్టుకుని నా మీద ఊగుతోంది నా మొడ్డ పూర్తిగా వెళ్ళలేదు
ఏంటి నీ పూకులో నా మొడ్డతో సర్కిల్స్ గీస్తున్నవా,
ఏ circlesబాగోలేవా
బాగున్నాయి నీ పై సర్కిల్స్ బాగున్నాయి మీ అమ్మవయితే నా రెండు చేతులకీ ఒక్కటికూడా అందదు
అయితే నావి నచ్చలేదా?
ఏంటి, రా, చెప్పు కమల్,
రాధీ నా మొడ్డ పూర్తిగా పెట్టుకోలేదు, నా మొడ్డ అంచు మీద పూకుతో రుద్దడం చేయడంతో మత్తుగా కసికసిగా ఉంది
రాధీ……..నీ యమ్మ ఎంచేస్తున్నవే చచ్చిపోతున్నానే…..దీని వేగం పెరిగింది, నా మోడ్డమీద దాని రుబ్బుడూ ఫాస్ట్ అయింది, ఇక్కడ ఆంటీ నా పెదాలు కోరికేస్తోంది నా చేతులకి దొరికిన ఇద్దరు లంజల సళ్ళను కసి కొద్ది చేతుల నిండుగా పట్టుకొని…………..
( o ) ( o )

( . )( . )telugu sex video songs

ఉంటే, నా వల్ల కాలేదు, రాధిక రెండు బుజాలు

పట్టుకుని ఒక్కసారిగా నా మొడ్డ మీద కూర్చోపెట్టేసాను
అమ్మ్మ్మా .,,,,,,,ఒరేయి అంత ,,,,,,,,, అహ్హ

అమ్మాఆఆఆఆఆఆఆఅ……….కమల్
అఆః mummy ఆ
ఏమైంది రాధీ అంటూనే ఆంటీ నా చేతిని తన పూకులో పెట్టుకుని నా ముఖం చూస్తూ లోపల వేళ్ళు పెట్టమని సైగ చేసింది, నా వేళ్ళు బకెట్ లో నీళ్ళల్లో ముంచినట్లు తోసాను అయ్య బాబోయి, చిన్నగారా అది పూకా ఏమన్నానా, ఎలాగు తోసావుగా వేసుకో
ఓసి నా లంజ ఎంత కసి లంజవే, నీ కూతురు అక్కడ ప్రాణం పాయినట్లు గిలగిల లాడుతుతోంది నువ్వు ఇక్కడ పండగ చేసుకుంటున్నావ్,
వందనా పూకు దొరికింది, దాని clitoris వరకూ నా చేయి పూకు మొత్తం రాయసాగాను. అరచేయి అంత పూకు, చేయి ఉల్టా చేసి దాని సళ్ళమీద కొట్టి దాని బొడ్డు నలుపుతూ దాని పూ పెదాల దగ్గరకు తెచ్చి ఉల్టా చేసి మీద కొట్టాను ఆఆఆఆ బాబూ అట్లా కొటమాకయ్యా, ఆ చిన్నగా దొరా, నన్ను అఆవ్ వందనా, తన కాళ్ళు వెడల్పు చేసి వెల్లకిలా పడుకుని నా చేతి మీద దాని చేయి ఉంచి “కొట్టు రాజ, ఇప్పుడు కొట్టు, నీ ఇష్టం నా బొడ్డు, నలుపు నా పూకు పగల గొట్టు, అరగదీయి, రాయి రాయి రాయి, కొట్టు రా అమ్మ్మ్మా, సరిపోలేదా ఇంకా, ఇంకా వెడల్పు చెయ్యలాtelugu sex video songs

అమ్మా, నాకు నొప్పిగా ఉంది, మంట mummy మమ్మీ, యి can’t bear this thing tearing………. ఆహ్ మై mine
చిన్నగా ఆడించు రాధీ నొప్పి అదే సర్దుకుంటుంది, అబ్బా….., ఇక్కడ నా పూకులో వీడి చేయి, వీడి చేయి నన్ను పురుగు తోలిచినట్లు తొలిచేస్తోంది…..వీడు లోపల వేళ్ళ తో తోలుస్తున్నాడు వీడికి ఇన్ని విద్యలు ఎలా తెలుసు అమ్మమా ఆడిస్తున్నాడు”
“అమాఆఆఅ మొత్తం చేయి పెట్టేసావా, దూరిపోయిందా, నా కొడకా చేయి మొత్తం వెళ్లిపోయిందా!?
రాధిక పూకు చూస్తే పూకు చీరుకుపోయి, వెడల్పై పోయింది చిన్నగా blood stains కనిపిస్తున్నాయి
రాధీ చిన్నగా లేచ్చి మళ్ళీ కూర్చుంది అమ్మాఆఆఆఅ మా అమ్మను వదిలేయ్యరా………..
ఆంటీ తట్టుకోలేక నా పెదాలు కోరికేస్తోంది ఆంటీని ఒకసారి అని సైగ చేసి నోరు విడిపించుకున్నాను అది “కింద చేయి గుల్ల చెయ్యటం ఆపరా……..”
ఆపాలా, పర్వాలేదాంటి ఉండనివ్వండి
అమ్మాఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ, నా పూకులో వీడి మొడ్డ మేకు దిగినట్లు దిగింది, నా వాల్ల కావట్లేదు, అది బయటకు రావట్లేదు అమా నరకంలా ఉంది
రాధీ తన పూకుతో నా మొడ్డను కలియబెడుతోంది,

దీనమ్మ నీది మొడ్డ లేక కరెంటు స్తంభమా!? చంపుతున్నవురా, మళ్ళీ గోముగా చాలా సలుపుతోందిరా
చిన్నగా నా నడుము పట్టుకుని లేపు రాధీ కొంచెం కొంచెంగా వచేస్తుంది
ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ అమ్మా చాలా లోపలికి వెళ్ళిపోయింది కమల్ నడుము చుట్టూ చేతులతో చుట్టుకుని నన్ను కౌగిలిన్చుకుని,, “బాగుందిరా నా పూకులో neat గా తాపడం అయిపొయింది” నేను తీయ్యను
వందనా నీ పూకు లో నా చేయి పెట్టుకోవే
సారూ నువ్వు నన్ను అలా కొడుతూ ఉంటేనే కారిపోతోంది నేను ఇందా…..కీ కారిపోయాను, నా రెండు కాళ్ళు వెడల్పు చేసి ఉంచాను రా సారూ నన్ను దెంగు నన్ను చంపు, నా పూకులో నీ మొడ్డ పెట్టు, దుర్మార్గుడా నాకు నీ మొడ్డ కావాలి.
రాధీ నన్ను వదిలేయి నా మీద నుండి లేగువు, ఒసే సంద్యా నీ కూతురుని లేవ్వమను
ఆంటీ, వందనా ఇద్దరూ లేచి రాధికను పట్టుకుని వీడి మొడ్డని నీ పూకుతో తినేయ్యవే అని నా చేతిని వాళ్ళ పూకులో పెట్టుకుని నువ్వు నా పూకు తోలచరా, అలాగే వేళ్ళు అందులోనే ఉండాలి, నీ సంగతి మేము చెబుతాం నువ్వు చేయి తీసావా చచ్చావే…telugu sex video songs

అటు వందనా పూకులో ఒక చేయి, ఆంటీ పూకులో ఒక చేయి పెట్టి కేలుకుతున్నాను, వాళ్ళిద్దరూ నా మీద ఒరిగి నా నోట్లో చెరొక సన్ను పెట్టి వీడికి పాలు తాగించావే వందనా, నువ్వు పూకు తో పచ్చడ చెయ్యవే రాధీ
వీడు మనల్ని రేప్ చేస్తాడ కాదు మనం చెప్దాం వీడి సంగతి
“ఆ వీడప్పుడే నా పూకు పనలు ఆ పనలు పనలుగా ప్రాణం తీసుతున్నాడు” ముగ్గురూ ఒక్కసారే చెయ్యండి ఆంటీ వందనాలది ఇదే పరిస్థితి తట్టుకోలేక నామీద వాలిపోయి నా ముఖం మీద సళ్ళుతో ఉక్కిరి బిక్కిరి చేసేశారు,
రాధీ ఏంటే చూస్తున్నావ్ దెంగు వాడిని దెంగు కసితీరా దెంగు
ఆ అమ్మా నాకు చాలా కసిగా ఉంది కారిపోతోంది మంట, నూ….ప్ప్పి, యా తీయగా ఉంది

ఇటు సంధ్యా, అటు వందనా నామీద వాలిపోయి వాళ్ళ చను మొనలు నా నోట్లో కుక్కి చీకు, ఆహ్ చీకరా అని సంద్యా ఆంటీ, అటు వందనా దాని సల్ల మొనలు నా పెదాల మీద రాస్తూ నాయి తీయ్యంగా ఉంటాయి సారూ చీకు సారూ నా పూకుల నీ చెయ్యి బోయినాది అతనీ దొబ్బు బాబూ నోట్లో నోరు తేరు సారూ అమ్మా కొరుకు సారూ, కాటో మేరి రాజా
ఏయ్ వందనా జరుగే నువ్వు, వాడు నా సళ్ళే చీకుతాడు,
ఊకో అమ్మా, కింద నీ బిడ్డ దేన్గించుకున్తున్నదీ, నీ పోకుల వెళ్ళు బెట్టి తోపించుకున్త్న్నావ్
నా సళ్ళు చీకే దానికి నొప్పా, అమ్మా……. గట్లనే చెయ్యి సార్, నీ చేయి పెట్టు సారూ లోపలకు దొబ్బు ఆహ్ ఆ ఆ ఆ నీ తల్లి నీ మొడ్డ పెట్టి దెంగరా నా మిండ గాని
ఆంటీ, వందనా ముఖం చూసి గోనుకుంటూ,

కమల్ నీకు పాలు కావాలా పాలు తాగుతావా?
తాగుతానాంటి, వేళ్ళు తీయోచ్చా,
చంపేస్తా గాడిద, నీ మొడ్డ కోసం,,…పోటీ పడుతూ ఉంటే…. అమ్మా……. లోపలే ఉండనీ..
అయితే నీ పూకులో పెడతా పట్టరాదు….
అబ్బా.,,నీ వేళ్ళతో తంబూర మీటుతున్నావ్ కదరా, ఇప్పుడు ఆపావంటే నేను పిచ్చిదాన్ని అయిపోతాను.
నువ్వు అలానే పడుకో. నేను తాగిపిస్తా పాలు, అని తన చన్ను ఒక చేత్తో నొక్కుకుంటూ,,పాలు రాలేదు కాని ఆంటీ మొనలు బాగా పొడుగ్గా సాగాయి….తను నా వేళ్ళమీద తన పూకు fuck చేస్తోంది,
ఇంతలో సంధ్య ఫోన్ మోగింది….అది వినిపించుకునే స్టేజి లో సంధ్య లేదు.. మొబైల్ రింగ్ అయి, కంటిన్యూవస్ గా మోగుతూనే ఉంది.
ఆహ్ you are fucking like a hell, your fingers doing magic, ఓహ్ ఎంత soothingగా మీటుతున్నావు కమల్, అమ్మా..<
అమ్మగారు ఫోన్ మోగుతోంది,
shut up,
అది ఆగి పోయింది. ల్యాండ్ ఫోన్ మోగుతూ answering mode లోకి వెళ్ళిపోయింది.
హెయి, వందనా…….ఫోన్ cut చేయి అనగానే వందనా అందక, call అటెండ్ చేసింది
“హలో, శాండీ this is నవ్యా, where are you డార్లింగ్?
హలో, హలో శాండీ,
కౌసి listen, what the fuck is that,
hi, శాండీ, బిజీ బాస్,
what రే, క్యా హువ్వ,
ఏమిలేదే, అప్పుడే వచ్చేసారా, ఆఆఆఆఅహ్ నేనింకా తయ్యరవ్వలేదు
మమ్ముల్ని లోపలకు రానివ్వవా, ఇది కుత్త

పగలుదీసి దేన్గించుకుంటోంది అనుకుంటా..
ఆహ్ ఆఆఆఆఅ, అమ్మా………..
నా నోట్లో ఇద్దరి మొనలు డీ అంటే డీ అంటున్నాయి పళ్ళ మద్యన కసిగా కొరికాను ఆమమ్మ్మ్మమ్మ్మ్మా ఆ ఆఆఆ….
yah, someone fucking in the phone
అవ్వ్వ్వ్ ఆఆఆఆఅ mummy its driving me crazy, ఓహ్ మై గాడ్, its touching, the hilt is deep mom
“yah, రాధి, నా పూకు లోత్తుల్లో తగులుతోంది., నాకు పూకు కారి పోతోంది., నన్ను లోపల కసిగా చేస్తున్నాడు వీడు”

mom, నీ గురించి కాదె, నా గురించి చెబుతున్నాను, వీడి మొడ్డ నా లోపల కోసేస్తోంది
కమల్, కమల్, నాకు కారిపోయేలా ఉంది, నేను కారిపోతానురా,
నవ్యా I think slut fucking her boy friend,
I have listend her daughter’s moan in the phone,
వందనా, చూడు మన Tony అరుస్తోంది, చూడుtelugu sex video songs

నావల్ల కాదు madam, నా పూకు పగలగోట్టుతున్నాడు కమల్ బాబు నేను తీయ్య
పోవే, తీ నీకు దండం పెడతా, door lock తీ వెళ్ళు
కమల్, నా సళ్ళు నేను నొక్కుకోలేనురా, its streaming, నీకు కారక పోయినా నీ మొడ్డ తీసెయ్యరా, ప్లీజ్ నీది నా పూకులో ఇంకా పెద్దగా తయ్యారవుతోంది, నేను భరించలేనురా., నాకు కారిపోతోంది, కారిపోతోంది రా…..
నా చేయి, బొటన వేలు తప్ప మొత్తం చేతి వేళ్ళు వందనా పూకులో వెళ్ళిపొయ్యాయి దాని అరుపులు దిగమింగుకుంటూ అది తన పూకుతో నా చేతిమీద fucking చేస్తోంది. బాధని పంటి కింద భరించి తన చన్ను నలుపుకుంటోంది నా నోటిమీద తన సళ్ళు రాపాడిస్తూ నా మీద ఒరిగింది, సారూ సారూ నా లోపట గులాయిస్తున్నది నాది కడక్ మంటాంది….
వందనా, ఏమైంది అలా అయిపోతున్నావ్,
నాకు నా పూకు నా ఒళ్ళు కరిగి ఆవిరయిపోతోంది
వందనా పూకులోనుండి దాని రసం కారిపోయింది, చేతికి తడి తడిగా అనిపించి చూసాను, దాని రసం, మంచి రుచిగా ఉంది.
నాకు కారిపోయింది బాబూ..అని వందనా relax అయి, నువ్వు నీ పనితనం చూపించావ్, నా పని చూడు అని అంది…
నా మొడ్డ, నా పిచ్చల్లు దగ్గర గులగా జల్లుగా ఉంది……….ఓహ్ దీనమ్మ, వందనా నాకుతోంది, నీయమ్మ తేరి గాండ్ మే బుల్లా, ఎంచేస్తున్నవే, ఓహ్ మై గాడ్ what a సెన్సేషన్, ఆహ్.. ముగ్గురూ నా మీద కసి తీర్చుకుంటున్నారా……
వందనా వెళ్ళు lock ఓపెన్ చేయి
వాళ్ళు మళ్ళీ ప్రాబ్లం చేస్తారే, వందనా వెళ్ళి lock తీసింది, రాండీ madam
వందనా వెళ్ళడంతో నేను ఆంటీని పక్కకు తోసి

మా లింక్ చెడకుండా, మొడ్డ ఉండగానే దాన్ని కిందకు తోసి నా మొడ్డ లోపలి తోసి ఎక్కాను…. దాని సళ్ళు పట్టుకుని నా మొడ్డను లోపలి తోసాను అమ్మమా ఆహ్ ఆహా ఆహా ఆహ్ ఇంకా వేగంగా, నాకసి తీరా దొబ్బసాగాను, రాధికా నా చుట్టూ చేతులు బిగించి వణుకుతూ తన సళ్ళు నా చాతికి వత్తుకొని “కమల్ నన్ను వదిలేయ్యవా, నీ దెంగుడికి నాలో వాటర్ అయిపోయింది కింద dry అయిపోయింది, నేను పూర్తిగా అయిపోయ్యను, నేను నీ దేన్గుడికి ఇక్కడే ప్రాణం వదిలేస్తే, నన్ను వదిలేయ్యరా…… ప్లీజ్ రా……
బాపురే, నీ మొడ్డ తీసి చూడు నాది చీలిపోయి పెద్ద గుంత పడింది రా….., నువ్వు మళ్ళీ దెంగడానికి కూడా పనిచెయ్యదు………”
నాకు కాలేదే, నువ్వు మీ అమ్మా వందనా నన్ను టార్చర్ చేశారు కదా….its మై టర్న్ now
ఆంటీ తన కూతురి పూకు నోటిదగ్గర పెట్టి చీకవే రాధీ అని, నువ్వు చేయి పెట్టారా కమల్
నేను వేళ్ళు లోపలకు పెట్టి దారి చేసి నా చేయి మొత్తం పెట్టేసాను అమ్మా …………..చిన్నగారా
రాండీ madam, అని ఎవ్వరినే పిలుస్తున్నావ్ వందనా, నన్నా కౌసినా,
మిమ్మల్నే madam,
ఈ లంజను correct గా పిలిచావే, మీ అమ్మగారు ఎక్కడ?telugu sex video songs

లోపల డ్రెస్ చేసుకుంటున్నారు madam
మరి ఆ అరుపులు
మీరు కూర్చోండి madam ఒక పది నిముషాల్లో వస్తారు
రాధీ మూలుగులు ఎక్కువయ్యాయి ఆ ఆ ఆ ఆహ్ ఆవ్ ఆవ్వ్ ఆ ఆఆఆఆఅ మ్మ్మూ అవ్ ఆన్ ఆఆఆఅహ్ ఆఆఆఆఅహ్ అ అ అ స్స్ ఆహ్ ఆహ్ ఆహ్ ఓహ్ ఊ ఆఆఆఆఆఆఅహ్ ఆహ్హ ఆన్ ఆఆఆఆ ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅహ్ .మ్మ్మమూ, మ్మమూ ఆఆ అఆన్ ఆఆన్ I’m dying here, please mom, separate us, this is real humiliation mom, such hilt hitting me so bad, mom I can’t bear the pain.. its so…….,

aaaaaaaaaaaaaa ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅహ్ అఆన్ నా……కు కా….ర్చు..కునే ఓపిక….ఆహ్.. లేదు తల అడ్డంగా ఊపుతోంది అది కార్చేసుకుంది,

నాకు జాలి కలిగి, దాని పూకులో నుండి తీసి ఆంటీని నువ్వు ok నా ఆంటీ, మీ అమ్మను చూడు, this slut enjoys the pain…You just watch her,
ఆంటీని బెడ్ మీదకు తోసి బలవంతంగా దాని కాళ్ళు విడతీసి ఒక్కసారి ఆ పూకులో తోసాను అమ్మా………….. చిన్నగారా……..నీది నార్మల్ సైజు కాదు రా అలా తోస్తే మేం తట్టుకోలెం రా..
అయితే ఒక గంట వరకూ slow గా చెయ్యనా?
ఆంటీ కోపంగా “దానికి అప్పుడే కారిపోయింది నాకు సరిగా చెయ్యట్లేదు, నన్ను కారిపించు ప్లీజ్, ఆహ్ అలానే, నేను ఆంటీ పూకులో నా వేళ్ళను పెట్టి బిగించాను
ఒరేయ్ లవడా పెట్టావు కదా ఆ అంచులు మడత పడి ఇంకా ఒరుసుకు పోతోంది, ఆంటీ మాటలను పెడచెవిన పెట్టి లాగి పోడుస్తున్నాను, అది నా తల పట్టుకుని నా నోట్లో నోరు పెట్టి నన్ను కిస్ చేస్తూ తన సళ్ళు గట్టిగా నలుపుకుని ఊగిపోతోంది, నేను clitoris మీద గుప్పిట పట్టి, చేతి నిండుగా పాతుకుని పిసికి పిసికి ఒక్కటి కొట్టాను అమ్మ్మ్మమ్మ్మ్మమ్మా. ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ ఓహ్ కొట్టకురా…..నన్ను చూస్తే కొట్టాలని అనిపిస్తోందా…..ఇంత అందాన్ని హాయిగా ఎంజాయ్ చెయ్యాలిరా. do it man you are so good, ఆహ్ fuck me డియర్, I like your cock, give me the kick

వందనా, నువ్వు వెళ్లి కోల్డ్ వాటర్ తీసుకురా..కొత్త ఆంటీలు వందనాను పంపించారు…
ఇద్దరు కొత్త ఆంటీలు లేచి వచ్చి key hole లో దొంగ చాటుగా చూడసాగారు.
see the hell..fucking a lad

what, yes, lets go

డోర్ ఓపెన్ చేశారు, ఓహ్ మై గాడ్, see this bitch, oh, he is so young, దాని బిడ్డను కూడా spoil చేసినట్లు ఉంది,

ఏంటే అలా చూస్తున్నావ్,telugu sex video songs
వాడి మొడ్డ, చూడు దాని పూకులో ఇంకా 3 అంగుళాలు బయటే ఉంది, పెద్ద అరటికాయలా 9″ or 10″ ఉండదూ. ఓహ్, నా పూకు కారిపోతోంది కౌసి.ఇద్దరూ టాప్స్, బ్రాస్ మీద ఉన్నారు, కింద స్పోర్ట్స్ వేర్ లో ఉండి నడుము కొంచెం కొవ్వుపట్టి, ఇంచుమించు గా సినిమా హీరోయిన్లు అనూష్క శెట్టి, స్నేహ లా ఉన్నారు

ఈ రోజు అప్ డేట్ అయినా సెక్స్ వీడియోస్ 

ఈ రోజు అప్ డేట్ అయినా సెక్స్ స్టోరీస్ వీడియోస్