టికు టికు టికు టికు టికు మని సౌండ్ వస్తుంది

telugu new sex stories టికు టికు టికు టికు టికు మని సౌండ్ వస్తుంది

సాయింత్రం శ్రీను వచ్చి లేపేవరకూ నాకు మెలుకువ రాలేదు వాడు నన్ను లేపేసి దొడ్లోకి వెళ్ళిపోయాడు లేచి చూసుకుంటే నా పైట పక్కకి తప్పుకుని ఉంది చీరేమో మోకాళ్ళపైకి లేచిపోయి ఉంది నన్ను నేను చూసుకుని నన్ను నిదర లేపకముందు ఇలా వాడు ఎంతసేపు చూసి ఉంటాడో అనే ఆలోచన నా మన్సులోకి వచ్చేసరికి నాకు సిగ్గు ముంచుకుని వచ్చింది లేచి చీర సరిచేసుకుని వాడు ఏమి చేస్తున్నాడా అని దొడ్డిలోకి వెళ్ళాను వాడు అప్పుడే గడ్డివాము పక్కనుండీ వస్తున్నాడు అక్కడేమి చేస్తున్నాడు అని వాడిని ఒకసారి పరీక్షగా చూశాను. వాడి లాగు ముదల భాగం కొంచెం ఉబ్బుగా ఉండి అక్కడ రెండు చుక్కల తడి కనిపించింది. ఉచ్చపోసుకోవడానికి వెళ్ళాడా?? వీడు ఇప్పుడేగా వచ్చింది బయటపోసుకుని రాకుండా ఇక్కడెందుకు పోస్తాడు కొంపతీసి నన్ను మంచం మీద అలా చూసి తటుకోలేక చేతిపనిగాని చేసుకుని రాలేదు కదా?? అనుకుని మళ్ళి వాడి లాగు వంక చూశాను వాడి లాగు ముదల భాగం వీడు వచ్చినప్పటినుండీ ఎప్పుడూ ఇలా ఉబ్బి కనిపించలేదు పైగా ఆ చుక్కలు తడి చుక్కలు లాగా అనిపించడంలేదు అంటే వీడు నన్ను చాలాసేపు మంచం మీద చూసి బాగా కసెక్కిపోయి నామీద చెయ్యి వేసే దైర్యం లేక గడ్డివాము పక్కకి వెళ్ళి చేతికి పని చెప్పినట్టు ఉన్నాడు అని నాలోనేనే నవ్వుకున్నాను. వాడి పనులు వాడు చేసుకుంటూ అక్కడే నుంచున్నా నన్ను అప్పుడప్పుడు ఓర కంట చూస్తున్నాడు అది నేను గమనించి ఇంటిలోపలికి వచ్చేసి అబ్బోఓ గురుడికి బాగానే గుంజినట్టు ఉంది ఎంత సేపు చూశాడో వాడు నన్ను నా వొల్లంతా వాడి కళ్ళతో తడిమేసి ఉంటాడు అన్నా ఆలోచన నాలో రాగానే నా పువ్వులో అగ్గి రాజుకుంది ఆ వేడి చల్లారచకపోతే అది ఎక్కడికైనా దారి తీయిస్తుందని నాకు తెలుసు అందుకే వెంటనే కూరగాయల్లోనుండీ మాంచి పొడుగు లావు ఉన్నా వంకాయని తీసుకుని పడగదిలోకి వెళ్ళి ఈసారి తలుపు గెడపెట్టుకుని లంగాని మొల వరకూ ఎత్తేసి పంగ చపి నేను నా పువ్వుని ఒకసారి చేతితో రుద్దాను అప్పటికే లోపల ఊట బయటకి చెముర్స్తుంది నా చెయ్యి అక్కడ పడేసరికి నాకు వొల్లాంతా జివ్వు మంది ఇంక ఆగలేక నా వేళ్ళతో నా పువ్వు గొల్లిని నలపడం మొదలెట్టాను అబ్బాహ్ అసలే మాంచి కాకమీద ఉన్నా పువ్వులో గొల్లి నలిపేసరికి తట్టుకోలెనంత దురద మొదలైయ్యింది నేను వెంటనే నా చూపుడు వేలు మద్యవేలు బొక్కలోకి తోసి ఆడించడం మొదలెట్టాను అలా అలా సీడ్ పెంచి కొట్టుకుంటుంటే టికు టికు టికు టికు టికు మని సౌండ్ వస్తుంది నా తడి పువ్వు బొక్కలోకి నా వేళ్ళు దూరి బయటకి వస్తున్నాప్పుడు ఆ రకమైన శబ్దాలు వస్తునాయి. నాకు వేళ్ళ తోపుడు సరిపోవడంలేదు అప్పుడు నేను తెచ్చుకున్నా వంకాయని నా బొక్కలో సర్ద్దుకుని లోపలికి నెట్టాను స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్స్ అబహ్ ఆటైంలో అది అచ్చం మొడ్డ లాగానే సుఖాన్ని ఇచ్చింది నా పూ బొక్క గోడల్ని రుద్దుకుంటూ బొక్క నిండుగా అడుక్కి దూరేసరికి అమ్మామమ్మ్మ్మ అన్న మూలుగు నా నోటినుండీ దానంతట అదే వచ్చేసింది ఇంక నిదానంగా మొదలెట్టి వీరావేశంతో కొట్టుకుంటూ నాప్రయత్నం లేకుండానే నా కళ్ళు మూసుకుని రక రకాల మూలుగులు మూలుగుతున్నాను అచ్చం దెంగులాటలో మూలుగుతామే అలా నేను కళ్ళు మూసుకుంటే శ్రీనుగాడి లాగు ముదల భాగం ఉబ్బే కనిపిస్తుంది ఆ ఆవేశంలో వాడి లాగు ఊడదీసి నన్ను అక్కడే ఒంగోపెట్టి వెనుకనుండీ సమ్మగా దెంగి నా గులతీర్చినట్టుగా ఊహించుకుంటూ చేతి పని కానిచ్చేసి కార్చేసుకున్నాను కారిపోయాకా చీ నేనేంటి ఇలా అలోచించాను చీ అది తప్పు వాడు చిన్న పిల్లాడు వాడితో నేను చీ ఇంకెప్పుడూ ఇలా ఊహించ కూడదు అనుకుని నేలమీదకి కారిన నేను కార్చుకున్నా రసాలని పక్కనే ఉన్నా గోని సంచితో తుడిచేసి నా పువ్వు దిమ్మని దాని చీలికని నా లంగాతో తుడుచుకుని తలుపు తీశాను శ్రీనుగాడు ముందల గది చీపురుతో తుడుస్తున్నాడు అమ్మో వీడు ఇక్కడ ఉన్నాడేంటి అంటే ఇందాకడ నేను మూలిగిన మూలుగులన్ని వీడికి వినిపించే ఉంటాయిగా చీ ఐనా ఈ టైంలో ఈపనేంటి మరీ అంత బరితెగించిపోయానేంటి చీ చీ వాడు పనికి వచ్చాకా వాడీని ఇంటిలో పెట్టుకుని నేను దగిలో దూరి చేతిపని చేసుకోవడమా?? మరీ ఎంత దిగజారిపోయాను?? ” కామా తురాణాం న భయం న లజ్జ ” అన్నారు ఇందుకేనేమో గదిలోనుండీ వచ్చే శభ్దాలు విని వాడు ఏమనుకున్నాడో ఏమో అనుకుని సిగ్గుతో సచ్చిపోయాను వాడు వెళ్ళేవరకూ వాడికి దూరం దురంగా తిరిగాను.