యాత్ర 6

telugu sex stories రా : మా ఓనర్ గారిది.. ఆయన పేద్ద వ్యాపారంలు చేస్తాడు.. ప్రపంచం అంత తీరుగుతా ఉంటాడు.. హైదరాబాద్ వచ్చినపుడు ఈ ఫ్లాట్ లో నే ఉంటాడు..
నే : అవునా..
రా : అవును.. ఇవి అన్ని లేటేస్ట్ టేక్నాలజీ..
నే : అంటే..
రా : సరే నీకు వివరంగా చూపిస్తాను.. అని నన్ను బయటకు వేళ్ళమన్నాడు..
నే : బయటకు వేళ్ళదాం అని డోర్ దగ్గరకు వచ్చి చూసాను.. డోర్ ఉంది కాని.. దానిని

పట్టుకు లాగడానికి ఎక్కడా హేండిల్ లాంటిది లేదు..
రా : నవ్వుతూ నా దగ్గరకు వచ్చి.. డోర్ పక్కన ఒక బాక్స్ లా ఉంది.. అందులో వాడి చేతిని పేడితే డోర్ తేరచుకుంది.. ముసివేస్తే ముసుకు పోయింది.. ఆశ్చర్యపోయాను..
నే : సరే నాకు టైమ్ అవుతుంది పని మోదలు పేడదామా?
రా : అలాగే ఆంటీ.. నాకు థ్రిల్లింగ్ కావాలి..
నే : అంటే ఎమిటి?
రా : నాకు అందరిలా దేంగటం ఇష్టం ఉండదు.. సరదాగా ఆడుతూ.. పాడుతూ.. ఎంజాయి చేయటం నాకు ఇష్టం..
నే : మనసులో ఇది ఎదో బాగానే ఉంది అనుకుని.. సరే నీ ఇష్టం..
రా : ముందుగా ఒక చిన్న గేమ్.. ఆడుతూ దేంగించు కోవచ్చు..
సరే..
రాహుల్ నా కళ్ళకి స్కాఫ్ కట్టాడు.. నాకు ఎమి కనపడటం లేదు..
రాహుల్ నా చేయ్యి పట్టుకుని కోంత దూరం తీసుకు వేళ్ళి.. నా చీర తీసి ఇమ్మన్నాడు..
నేను రూమ్ లోనే ఉన్నాము అనుకుని.. నా చీర తీసి ఇచ్చాను..
రాహుల్ చీర అందుకుని నీ చీర ని

ఇక్కడ దాచాను అని మరల వేనుకు అటు ఇటు తిప్పి.. నా జాకేట్ ఇవ్వమన్నాడు.. ఎలాగు ఇపుడు తీయవలసిందే కదా అని తీసి ఇచ్చాను.. రాహుల్ బ్రా వేయవద్దు అనడం తో బ్రా వేయలేదు.. ఆ చల్లగాలి నగ్నం గా ఉన్న నా సన్నుల కు తగిలే సరికి.. మనసు సంతోషం తో ఉరకలు వేసింది..
రాహుల్ నీ జాకేట్ ఇక్కడ పేట్టాను.. అన్నాడు..

సరే అని తల ఉపాను..
మరల కోంత దూరం అటు ఇటు తిప్పి నా లంగా తీసి ఇవ్వ మన్నాడు.. అది ఇచ్చాను.. ప్యాంటీ వేయకపోవడం తో నగ్నం గా ఉన్నాను..*రేండు నిమిషాలు అటు ఇటు తిప్పి.. నా కళ్ళకు కట్టిన స్కాఫ్ తీసాడు.. చాలా సేపటి నుండి కళ్ళకు స్కాఫ్ ఉండటం వలన రేండు నిమిషాలు ఎక్కడ ఉన్నానో అర్ధం కాలేదు.. నేను సర్ధుకుని చూస్తే.. బేడ్ రూమ్ లో నగ్నం గా ఉన్నాను.. రాహుల్ కూడా.. నగ్నం గా మారి.. నన్ను తనివి తీరా దేంగి.. వాడి మదరసాలని నా పూ.. లోతులలో నింపి..

నా ఎద మీద పడుకున్నాడు.. నేను కూడా అలసిపోవడం తో పడుకుండిపోయాను.. మేలకువ వచ్చి బాత్ రూమ్ కి వేళ్ళి స్నానం చేసి వచ్చాను రాహుల్ కూడా స్నానం చేసి వచ్చాడు.. నీ బంతులు ఎంత నలిపిన.. నా కసి తీరటం లేదు ఆంటీ.. అవి నన్ను వేక్కిరిస్తూన్నాయ.. చూడు ఆంటీ అని మరల నలిపేస్తూన్నాడు.. నేను.. ఉండు రాహుల్ నాకు చాలా టైమ్ అయిందని ఫోన్ తీసి టైమ్ చూస్తే సాయంత్రం 7 అయింది.. పిల్లలు

వచ్చేస్తారు.. నా బట్టలు ఇవ్వు అని అడిగాను.. నేను మీ బట్టలు ఎక్కడ ఉన్నాయో వేతుక్కోండి ఆంటీ అన్నాడు.. వాడి అవసరం తీరిపోయింది కద ఇలానే మాటలాడతాడు అని నాకు అర్ధమైంది.. ఇల్లు అంత వేదికాను ఎక్కడ కనపడలేదు.. డోర్ తీస్తే నేను బయటకు వేళ్ళి వేతుక్కుంటాను.. రాహుల్ సరే రూమ్ నంబర్స్ 107, 116, 125 లో ఉన్నాయి అన్నాడు.. సరే అని బయటకు వచ్చాను.. రాహుల్ కూడా బయటకు వచ్చి కిందకు వేళ్ళి పోయాడు.. నగ్నం గా 107 రూమ్ కి వేళ్ళాను. డోర్ కి చిన్న కన్నం లా ఉంది..

కన్నం లో నుండి చూస్తే నలుగురు మగవారు మందు తాగుతున్నారు.. నన్ను ఇలా చూసారంటే.. దేంగకూండా వదలరు అని ఇంకో రూమ్ కి వేళ్ళదాం అని వేళ్ళబోతుంటే.. 15 ఎళ్ళ కూర్రవాడు నా అందాలనే చూస్తూ ఎమి చేస్తూన్నారు ఆంటీ అని అడిగాడు.. నేను తడబడుతూ.. నా బట్టలు లోపట ఉన్నాయి తేవాలి అన్నాను.. ఓస్ అంతేనా అని.. నేను మీ బట్టలు తేస్తాను నాకు ఎమిటి లాభం?

నే : నీకు ఎమికావాలి?
కుర్రవాడు : ఎమికావాలన్న ఇస్తారా?..
నే : హా.. నీకు ఎమి కావలంటే అది ఇస్తాను..
కుర్రవాడు.. నా తో గబగబ నాలుగు ఫోటోలు తీసుకుని.. నాకు అవసరం వచ్చినపుడు అడుగుతాను ఆంటీ..
నే : నేను మనసులో ఈ సేల్ ఫోన్ లు వచ్చాకా ఈ ఫోటోలు పిచ్చి బాగా పట్టింది అనుకుని.. సరే నీ ఇష్టం..
కుర్రవాడు : ఎక్కడ ఉన్నాయి ఆంటీ నీ బట్టలు..
నే : 107, 116, 125 రూమ్ లలో..
కుర్రవాడు : సరే ఆంటి మీరు అలా పక్కన మేట్లదగ్గర ఉండండి అటువైపు ఎవరు రారు.. సరే అని నేను మేట్ల దగ్గరకు వేళ్ళాను.. 10 నిమిషాలకు నా బట్టలతో వచ్చాడు.. నీ పేరేమిటి అని అడిగాను.. వాడు.. బబ్లు ఆంటీ.. అన్నాడు.. నేను చీర కట్టుకుని వాడి కి టాంక్స్ చేప్పి ఇంటికి వచ్చేసాను.. నాలుగు రోజుల తరువాత నాకు ఒక కోత్త నంబర్ తో ఫోన్ వచ్చింది..
నేను ఎత్తి హలో..
అవతలనుండి.. ఆంటీ నేను బబ్లుని.. బాగున్నారా..
నేను బాగున్నాను బాబు.. నీవు ఎలా ఉన్నావు..
బబ్లు బాగున్నాను ఆంటీ మీరు అర్జంట్ గా బయటకు రావాలి.. నాకు ఒక సహయం చేయాలి..
ఎమిటో చేప్పు చేస్తాను..
ఫోన్ లో చేప్పేది కాదు.. ఆంటీ అర్జంట్ గా పార్క కి రండి ఫోన్ పేట్టేసాడు..
నేను లేచి రడీ అయి పార్క కి వేళ్ళాను.
బబ్లు ఇంకో ముగ్గురు కూర్రవాళ్ళు ఉన్నారు.. రవి, శిను, వర్మ నా ఫ్రేండ్స్ అని పరిచయం చేశాడు..
ఎమిటి విషయం అని సూటిగా అడిగాను..
బబ్లు ముందుగా.. మా స్కూల్ లో ప్రమిలా మేడం పక్కలో మా నలుగురిని పడుకో బేట్టాలి..
నేనేందుకు చేయాలి?
బబ్లు: ఆంటీ మీరు కనుక ఈ సహయం చేయక పోతే మికే నష్టం..
నే : ఎందుకు?

మరిన్ని పాపులర్ కథలు ఎపిసోడ్ ల విధం గా

పెళ్లి అయిన రమ్య
పెళ్ళైన అమ్మాయి
అమ్మా….!(తెలుగు కామిక్స్)
సవిత చెల్లి
సుజాత శృంగారం
అక్కా…!
ఇది నా మొదటి కథ
సరిత టీచర్
ఆఫీస్ బాస్ తో
నా శృంగారాలు
మాహి (రే) …మరిది
అమ్మా-నీ పొదుగు
ఆడది రంకు చెయ్యలి అనుకుంటే
ఒక్కసారి అలుసిస్తే!?
కలసి వచ్చిన అదృష్టం
గర్ల్స్ హైస్కూల్
జయమ్మకథ (అమ్మ-కూతురు-కొడుకుల రంకు)
త్రిబుల్ ధమాకా
నా బుజ్జి చెల్లెలు
మాలతి టీచర్
శృంగార మధనం: సంజయ్
భర్తల మార్పిడి

బ : వాడి ఫోన్ తీసి ఆ రోజు రాత్రి అపార్టమేంట్ లో వాడు తీసిన ఫోటోలు చూపించి.. ఇవి మీ అబ్బాయికి చూపిస్తాను.. మీ అబ్బాయి కూడా మా క్లాస్ నే..
నే : మౌనం..
బ : ఆంటీ కావాలంటే నిన్ను మేమందరం దేంగ వచ్చు కాని.. మాకు అది ముఖ్యం కాదు.. మీరు మా ఫ్రేండ్ కి అమ్మ.. అంటే మాకు కూడా అమ్మే కదా..
నే : వాడు చివర అన్నమాటలకు జాలికలిగి.. సరే.. మీ ప్రమీల మేడం ని మీ పక్కలో పడుకో పేడతాను..
బ : టాంక్యూ ఆంటీ.. వారం రోజులలో మా పక్కలో పడుకో పేట్టండి..
నే : 30 రోజులైనా టైమ్ కావాలి..
బ : సరే ఆంటీ 30 రోజులలో మా పని కాకపోతే మీ పని అవుతాది..
నే : సరే.. మీ మేడం వివరాలు ఇవ్వండి..
బ : మేడం భర్త సాఫ్ట్ వేర్.. పేరు రాబర్ట్.. ఒక కోడుకు.. మా క్లాస్ వాడే.. abcdf అడ్రస్.. రోజు.. ఫోన్ చేస్తాము.. ఎమి జరిగిందో రోజు మాకు చేప్పాలి..
నే : సరే అని వాళ్ళ నుండి సేలవు తీసుకుని.. ప్రమిలా ఇంటి వైపు వేళ్ళాను.. బయట నుండి చూస్తే ఇల్లు బాగానే ఉంది.. లోపటి నుండి ఒక మగవాడు వస్తూంటే.. అతనే ప్రమిలా భర్త అయ్యింటాడు అనుకుని ఇంటికి వచ్చేశాను..
ఆ రాత్రి ఎలా ప్రమీలాను లోంగతీసుకోవాలో ఆలోచన తట్టలేదు..
మరుసటి రోజు బబ్లు కి ఫోనే చేసి.. మీ

మేడం ఎలా ఉంటాదో నాకు తేలియదు గా..
బ : మీ అబ్బాయి ఫోన్ లో ఫోటో ఉంటాది చూడు అన్నాడు..
నే : సరే బాయి అని పేట్టేశాను.. వాడు అప్పటికే స్కూల్ కి వేళ్ళడం వలన సాయంత్రం వరకు వేయిట్ చేయక తప్పలేదు..
ప్రమిలా ని ఎలా లైన్ లో పేట్టాలో ఎంత ఆలోచించిన తట్టలేదు..
సాయంత్రం బాబు వచ్చాక ఫోన్ తీసుకున్నాను.. అది ఎలా ఓపేన్ చేయాలో తేలియదు.. వాడు ఆ ఫోన్ ని ఎవరిని ముట్టుకో నివ్వడు.. ఒక సారి ఓపేన్ చేసి ఇవ్వరా అన్నాను.. ఎందుకమ్మ.. నికేమి తేలియదు.. వద్దు ఇవ్వను..

అన్నాడు.. కోడుకే నన్ను అలా అనే సరికి మనసు చాలా బాధ వేసింది.. అదే.. నేను నగ్నం గా తిరిగాను అని తేలిస్తే.. ఇంకా ఎంత నీచం గా చూస్తాడో భయం వేసింది.. సరే అని ఆ రాత్రి పడుకున్నాను.. ప్రమిలా ఎలా ఉంటాదో చూడాలి.. పోని వాళ్ళ ఇంటికి వేళ్ళి చూద్దాం అంటే వాళ్ళు ఎవరో నాకు తేలియదు.. ఎలా? అని చాలా సేపు ఆలోచిస్తూ.. నిద్రపోయాను.. మరుసటి రోజు సాయంత్రం సాయంత్రం 6 అవుతుండగా నేను స్నానం చేసి.. ఒక కోత్త చీర బోడ్డు కిందకి కట్టుకుని పూవ్వులు పేట్టుకుని సేక్సీ గా తయారయ్యాను.. కాలింగ్ బేల్ మోగితే తీసాను.. ఎదురుగా మా అబ్బాయి.. ఎపుడు నా మీద చీరాకు పడే వాడు.. నన్ను చూసి నవ్వుతూ.. ఎక్కడకి వేలుతున్నావు అమ్మ.. అన్నాడు.. షాపింగ్.. నీవు వస్తావా? అలాగే అమ్మ ఇపుడే వస్తాను.. అని వాడు రడీ అయ్యాడు.. (నేను మనసు లో వాడు ఇంకా నాకు ఫోటోలు తీయటం లేదు.. అని అనుకుంటుంగా)

అమ్మ ఒక్క నిమిషం నీవు చాలా అందం గా ఉన్నావు.. ఒక్క ఫోటో తీసుకుంటాను.. నేను.. మీ అమ్మ ఫోటోలు తీసుకోడాని కి నన్ను పర్మిషన్ అడగాలా అంటూ..*నీకు కావలసిన ఫోటోలు తీసుకో అని ఫోటోలకి ఫోజ్ లు ఇచ్చాను.. (నేను వాడికి ఫోటోలకి ఫోజ్ లు ఇవ్వడానికి కారణం లేకపోలేదు.. నేను సేక్సీ గా తయారయి పేళ్ళిలకు బర్తడే పార్టీలకు వేళ్ళినపుడు వాళ్ళ ఫ్రేండ్స్ వాడితో మీ అమ్మ చాలా అందం గా సేక్సీ గా ఉన్నదని పోగుడితుండే..

వాడికి చాలా గర్వం గా ఉండేది.. అని నాకు చాలా చార్లు చేప్పాడు.. అందుకే వాడి ని మంచి చేసుకోవడానికి ఇంతకంటే మార్గం దోరకలేదు) వాడు ఫోటోలు అయ్యాకా ఎది ఎలా వచ్చాయి నేను చూస్తాను అని వాడినే చూపించమన్నాను.. వాడు చూసి నీవు కూడా చూడు అమ్మ అని నాకు ఇచ్చాడు.. నేను నా ఫోటోలు చూసి ప్రమిలా ఫోటోల కోసం వేదికాను.. మోత్తానికి దోరికాయి.. నేను కన్ఫం చేసుకోడానికి.. గా ఎవరు ఈ అమ్మాయి బాగుంది అని అడిగాను.. మా మేడం పేరు.. ప్రమీలా.. అన్నాడు.. నాకు లాగే అందంగా.. చీర లో సేక్సీ గా ఉంది.. వాడు.. అమ్మ షాపింగ్ అన్నావు.. నేను.. ఆ.. ఆ.. ఫోటోల హడవడిలో

షాపింగ్ గురించి మరచిపోయాను.. ఇద్దరం ఒక షాపింగ్ మాల్ కి వేళ్ళాము.. మా అబ్బాయి.. అమ్మ మా ప్రమీల మేడం వస్తూన్నారు అన్నాడు..*ఎక్కడరా అని అడిగాను.. వాళ్ళు షాపింగ్ చేసుకుని బయటకు వస్తూన్నారు.. మేము లోపటికి వేలుతున్నాము.. పక్కన నేను ఆ రోజు ఇంటి దగ్గర చూసిన అతను ఉన్నాడు.. మేము ఎదురు పడగానే బాబు మేడం ని పలకరించాడు.. నన్ను మేడం కి పరిచయం చేసాడు.. ఆవిడ

వాళ్ళ హజ్బేండ్ ని పరిచయం చేసింది.. అతను పేద్ద పట్టించు కోకుండా ఎక్కడో చూస్తూన్నారు.. నేను మాటలాడుతూ.. రాబర్ట్ నే గమనిస్తూన్నాను.. పక్కనే.. చక్కని అందమైన సేక్సీ భార్య ఉంది.. ఎదురుగా సేక్సీ గా నేను ఉన్నాను మమ్ములని కాదని ఎవరిని చూస్తూన్నాడా అని అటువైపు చూస్తే.. పోట్టి గౌను మోకలికి కోంచేం పై వరకు.. సన్నులని సగం వరకు కప్పేలా డ్రస్ వేసుకున్న ఆ అమ్మయి నే చూస్తూన్నాడు…. నాకు అపుడు ఒకటి అర్ధమైంది..*అయ్యగారికి సగం బట్టలు వేసుకున్న అమ్మాయిలు అంటే ఇష్టం అని.

. ప్రమీలా తో మాటలాడి ఫోన్ నంబర్ తీసుకుని మేము విడ్కోలు పలికాము.. రేండు రోజుల తరువాత ఆదివారం నేను ప్రమీలా ఇంటికి వేళ్ళాను.. వాళ్ళ అబ్బాయి కి లేక్కలు చేపుతుంది.. నన్ను చూసి.. హల్ లో కూర్చో పేట్టింది.. వాళ్ళ అబ్బాయిని లోపటికి వేళ్ళి చదువు కో మని రేండు టీ కప్పుల తో వచ్చింది.. ఇంచుమించుగా ఇద్దరం ఒకే వయసు వాళ్ళం కావడం తో బాగా కలిసి పోయాము.. అలా ఎంత సేపు మాటలాడుకున్నామో

తేలియదు.. ఇకపోతే.. తన మెగుడు గురిండి అడిగాను.. పడక విషయాలు అడిగే సరికి.. కోంచే ముఖం లో రంగులు మారాయి.. పేద్దగా ఎంజాయి మేంట్ లేదు.. అంది.. ఎందుకు అని అడిగాను.. తను నన్ను మోడ్రన్ డ్రస్ లు వేసుకుని బయటకు రమ్మంటాడు.. ఇంటిలో ఎదిగిన కోడుకు ఉన్నాడని కూడా చూడకుండా.. బికినిల తో ఉండమంటాడు.. నాకు(ప్రమిలా) అలా ఉండటం అస్సలు ఇష్టం లేదు.. అయిన రేండు సంవత్సరాల క్రితం ఒక సంఘటన జరిగింది.. నేను ఎమి జరిగింది అని అడిగాను..

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

http://www.telugustorieskathalu.biz

https://freetelugusexstories.com

https://telugu-sexstories.net

https://telugumasala.website

https://telugusexstorieslo.com

https://telugusexstories.website

https://telugusexstorieskathalu.net

https://telugusexstories.desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *