సరిత టీచర్ 20

telugu sex stories పొద్దున్నే మా పాప ఒచ్చి లేపెదాకా మెలుకువ రాలేదు అమ్మా అమ్మా బాబాయి ఒచ్చాడు లెగువు అమ్మా నేను బాబాయి పొద్దున్నుంచి ఆదుకుంతూనె ఉన్నాం అంది ఈ కొత్త బాబాయి ఎవరు అనుకున్నాను మల్లి ఊరి సంగతి గుర్తొచ్చి ఊరంతా చుట్టాలేగా ఎవర్నొ బాబాయి అని పిలుస్తుంది లే అనుకున్నాను సరే పద నేను స్నానం చేసి ఒస్తా అని లేచి వెల్లి మామూలుగానే రెడీ అయ్యి కిందకి ఒచ్చాను. ఇందాక మా పాప చెప్పిన బాబాయి ఎవరో కాదు మా వారి పిన్ని ఉమా వాళ్ళ అబ్బాయి ఇంటర్ మొదటి సంవత్సరం ఇప్పుడు మొన్న పరిక్షలున్నాయి అని వాళ్ళ అమ్మా నాన్నలతో రాలేదంట పొద్దున్నే దిగాడు చూడతానికి అంత చిన్న పిల్లాడిలా

కనపడటాం లేదు వయసుకి మించి కనిపిస్తున్నాడు, కిందకెళ్ళి అందర్ని పలకరించి కాసేపు మాట్లాడాక అర్దమయ్యింది వాడి పేరు రవి, చూడటానికి పెద్దవాడిలా ఉన్నాడు కాని ఇంకా చిన్నపిల్లోది లానే ఉన్నాయి మాటలు ఇదిలా ఉంటే అక్కడ అందరి మద్యలో మా వారు ఇంకా ఉమా ఒకరికొకరు సైగలు నవ్వులు ఇవన్నీ చూసేపాటికి నాకు చిర్రెత్తుకోచ్చేసింది ఇక నేను పైకి వెల్లిపోయాను, ఎందుకో తెలీదు నాకు మనసంతా కకలా వికలంగా ఉంది ఏదో తెలియని బాధ, కోపం, ఛిరాకు, నన్ను తొలిచివేస్తుంది, అలానే కాసేపు పడుకున్నాను ఎంత తొందరగా కుదిరితే అంత తొందరగా ఇక్కడనుంచి వెళ్ళిపోవాలి అనుకున్నాను.

కాసేపటికి మా పాప ఇంకా రవి కలిసి నా రూముకొచ్చారు పాప నన్ను లేపింది నా ఎదురుగ కూర్చుని ఏవేవో కబుర్లు చెప్తున్నారు నేను కొంచెం మగత నిద్ర లోనుండి లేచి అన్యమనస్కంగా వారి మాటలు వింటున్నాను, ఇంతలో రవి చూపులలో నాలు తాడా కనిపిస్తుంది ఎంటా వాడు కిందకి చూస్తున్నాడు అని నిదానంగా కళ్ళు కిందకి దించి చూసుకుంటే నా పైట సరిగా వేసుకోలేదు కాస్త ఒళ్ళు కనపడేలా ఉంది ఒహో వీడి చూపులు అక్కడ ఉన్నాYఅనమాట అనుకుని అల్లానే పైట సర్దుకొకుండ వదిలేసాను వాడినే ఒబ్సెర్వె చేస్తూ ఉన్నాను వాడు

గుటకలు మింగుతూ చూస్తూనే ఉన్నాడు వాడి పాంటు లో కదలికలు మొదలయ్యాయి ఇలా ఉండగా నాకు మెరుపు లంటి ఆలోచన ఒచ్చింది ఇలా చేస్తేనే నా కడుపుమంట తగ్గుతుందనిపించింది ఇక మంచి చెడు ఆలొచించ దలుచుకోలేదు ఆరోజంతా దాదాపు నా దగ్గరె ఉన్నారు పాప రవి వాల్లతో కబుర్లు చెప్తూ ఉండిపోయాను రవి కూడా కాస్త చనువు పెంచుకున్నాడు నాదగ్గర, రాత్రికి మా ఆయన ఒచ్చి రేపు ఉదయం అందరం బోట్ విహర్ కి వెల్దాం అని ప్లాన్ చేసారు రేపు ఉదయాన్నే వెళ్ళి మళ్ళీ ఎల్లుంది రత్రికల్లా ఒచ్చెస్తాం బట్టలు అవి సర్దుకుందమా అని అడిగారు అమ్మో నాకు అస్సలు ఒపిక లేదండి పొద్దున్నుంచీ చూస్తున్నారు గా ఇలా రూము లోనే పడుకుని ఉన్నను అన్నాను, అవును అసలు ఎమయ్యింది నీకు పొద్దున్నించి ఒక్కదానివే ఇక్కదే ఎందుకున్నవ్

ఒంట్లో బాలేదా అన్నారు సడన్ గా ఏం చెప్పాలో తెలీక నాకిప్పుడు పీరియడ్స్ అనేసాను అయ్యో అవ్నా సరె నువ్వు జగ్రత్త గా రెస్టు తీసుకో లే కాకపోతే ఇంట్లో ఎవరూ ఉండరు పనామే వచ్చి వండి పెత్టి వేళ్ళిపోతుంది మరి ఉండగలవా ఒక్క దానివే అన్నాడు అయ్యో బలే వారు నేను పడుకునేగా వుండేది ఏమీ ఇబ్బంది అవ్వదు మీరు టెన్షన్ పడకండి అని చెప్పా మరికేమి మాట్లాడకుండా ఆయన బట్తలు సర్దుకున్నారు నేను రానందుకు ఎక్కడో ఆయనకి మహదానందంగా ఉందీ అఖ్కడ నేను లేకపోతే ఆయనకి చాలా విషయాలు కలిసొస్తాయి గ అందుకేనేమొ నాకు మాత్రం అక్కడకెళ్ళి వీళ్ళిద్దరి చాటు మాటు సరసాలు చూసే ఓపికలేదు ప్రసంతంగా ఉండొచ్చు అన్నీ కుదిరితే పొద్దున్నే కుమ్మార్ ని రమ్మనొచ్చు రాత్రికి ఎవరూ ఉండరు గా అనుకుంటూ నిద్ర లోకి జారుకున్నాను.

తెల్లారుజామునే నన్ను మా ఆయన లేపారు అందరూ బయల్దేరుతున్నారు ఒకసారి కిందకి ఒచ్చి వెళ్ళు అన్నారు వస్తున్నాను అని మొఖం కడుక్కుని కిందకి ఒచ్చాను అందరూ తయారయి ఉన్నారు రవి మాత్రం నిద్ర మత్తులో నైట్ డ్రెస్స్ లోనే ఉన్నాడు అందరి ముందే అడిగేసాను ఏంటి రవీ ఇంకా రెడీ అవ్వలేదు అని ఇంతలో వాళ్ళ అమ్మ అందుకుని రాత్రి వరకు బాగానే ఉన్నాడు రాత్రి నుంచి నాకు బోర్ చాలా సార్లు వెళ్ళాను రాను అంటున్నాడు అంది, పైగా నీకు కూడా తోడు గా ఉంటాడు లే అని ఉండమన్నాము అని అత్తయ్య గారు అన్నారు అయ్యో నాకోసం ఇతే అక్కర్లేదు అండి నేను ఉంటాను ఎలాగో రత్తమ్మ ఉంటుంది గా అని పనామెని చూపిస్తూ అన్నాను లేదు వదినా నాకు ఆ బోట్ విహార్ పరమ బోర్ నేను చాలా సార్లు వెళ్ళాను అన్నాడు రవి ఇక కుమార్ ని రమ్మనడం కుదరదు అనుకుని మనసులోనే నిట్టూర్చి సరె ఇతే అని అందర్నీ సాగనంపి ఒచ్చి హాలు లో కాఫీ తాగుతూ కూర్చున్నాను ఇంతలో రత్తమ్మ ఒచ్చి అమ్మగోరు తిఫినీలు మికు బాబు కి వండేసాను మళ్ళి పదకొండింటికొచ్చి బోజనాలు ఒండెత్తాను ఎళ్ళిరానా అంది సరె వెళ్ళు అని చెప్పి నేను పపెర్ చూస్తూ కాఫీ తాగుతూ ఉన్నాను.

కాసేపటికి రవి ఒచ్చి పక్కన కూర్చున్నాడు ఏరా రవీ హాయిగా వెళ్ళొచ్చుగా అందరితో ఇంట్లో కూర్చుని ఏమి చేస్తావ్ అన్నాను నువ్వున్నావ్ గా నితో టైంపాస్ చేస్తాలే అన్నాడు వాడన్న మాటకి నాకు నిన్న ఒచ్చిన ఆలోచన గుర్తొచ్చింది. ఇంతకి నువ్వెందుకు వెళ్ళలేదు చెప్పు అన్నాడు నాకు కాస్త ఒంట్లో బాలేదు రా అన్నాను అయ్యో అవ్నా ఎమైంది జ్వరమొచ్చిందా అంటూ చేయి తీసి నుదుటి పైన పెట్టాడు వీడు మరీ ఇంత చనువు తీసుకుంటాదు అనుకోలేదు ఇనా ఆ సమయం లో అలా నుదుటి మీద చేయి వేయటం ఏమి తప్పనిపీలేదు నాకు వాడికీ ఎలానో వయసు తాడా బాగా ఉంది నాకు ప్రొసీడ్ అవ్వాలో లేదో అర్దం కావట్లేదు సరే కాసేపు చూద్దం అనుకుని మొఖం కడుక్కున్నావా తిఫ్ఫిన్ పెట్టనా అన్నాను నువ్వు తినేటప్పుడు పెట్టు లే నాకు తొందరేమీ లేదు అంటూ

వాడి ఫోన్ లో ఏదో ఆడుకుంటున్నాడు. సరే ఇతే కాసేపాగి తిందం నేను వెళ్ళి పడుకుంటాను నీకు ఆకలేస్టే తినేసెయ్యి అని పైకి కదిలాను వాడు నా వెనకాలే ఒచ్చి నిద్రపొతావా అన్నాడు లేదు కాస్త నడుము నోప్పి గా ఉంది అలా మంచం మీద పడుకుంటాను ఎందుకు అలా అడిగావ్ అన్నాను, ఏమీ లేదు ఒక్కడ్నే ఉన్నా కదా బోర్ కొదుతుండి ని దగ్గర కూచుందాం అని అన్నాడు, అవ్నా సరే రా అని ఇద్దరం పైన నా గదికి వెళ్ళాము. నేను మంచం మీద పడుకుంతూ కస్త నడుము పట్టుకుని నొప్పిగా ఉన్నట్టు అచ్త్ చేస్తూ పడుకున్నను. అయ్యో టాబ్లెట్ ఎమన్న వేస్కొపొYఆవా వదినా నొప్పి థగ్గుతుంది టాబ్లెట్స్ వేస్కునే అలవాటు లేదు లే నాకు కాసేపాగి జండూ బల్మ్ రాసుకుంటాను తగ్గిపోతుంది అన్నాను, ఇక అలా అలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఉన్నం వాడిని మాటల్లో పెట్టి అమ్మాయిల గురించి అదిగాను ఇప్పుదు కాలేజిలో ఒన్లీ అబ్బాయిలె అంట టెంత్ వరకు మాత్రం వాడికి ఒక గర్ల్ ఫ్రెండు ఉండేదంత గర్ల్ ఫ్రెండు అంటే ఎం చేసుకుంతార్ర అసలు మీరింకా చిన్న పిల్లలు కదా అన్నాను, వాడు తెగ శిగ్గు పడిపోతున్నాడూ అబ్బా పర్లేదు చెప్పరా మనిద్దరం ఫ్రండ్స్ ఏ కదా అంటే ఏముంది వదిన చ్లస్సెస్ లెనప్పుడు మెమిద్దరమే మాట్లాడుకుంటం తన విష్యాలు నా విష్యాలు స్కూల్ లో జరిగే విష్యాలు వేరే లవర్స్ గురించి అంతే అన్నాడు. అంటేనా నిజం చెప్పు ఇంకేమి చెయరా అన్నాను సరె చెప్తా కాని నువ్వు ఎవర్తో చెప్పకూడదు మరి అన్నాడు సరె చెప్పను చెప్పు అన్నాను చలాసార్లు గట్టిగా హుగ్ చేసుకుంటం అప్పుడప్పుడు లిప్ కిస్ కూడా పెట్టుకుంటం అన్నాడు.

అంతేనా ఇంకేమి చెయ్యలేదా అన్నాను నేను నమ్మకం లేనట్టు అంటే మరీ ఒకసారి ఒకసారీ అంటూ నానుస్తున్నాడు అబ్బ చెప్తే చెప్పరా లెదంటే లేదు నాంచకు అన్నాను కాస్త విసురుగా చిరుకోపం నటిస్తూ ఫేర్వెల్ రోజున లంగా ఓని లో ఒచ్చింది ఆరోజు ఆపుకో లేకపోయాను ఫంక్షన్ మద్యలో పైకి పిలిసి ఎదేదో చేసెసా అన్నాడు, ఏదేదో అంతే ఎంటి సరిగా చెప్పూ అన్నాను. మళ్ళి అరుస్తానేమో అని వెంతనే చెప్పటం మొదలెట్తాడు తన ఓనీ పక్కకి తీసి జాకెట్ లొపల చెయ్యి పెట్టేసాను అలానే కింద లంగా లొ కూడా చేయి పెత్తెసి నలిపేసాను అన్నాడు ఆ పిల్ల ఏమి చేసింది మరి అన్నాను, ముందు ఏమి చేయలేదు కాని నేను లంగా లో చేయి పెట్టినప్పుదు మెలికలు తిరిగిపోయింది నా పాంట్ లో కి చేయి పొనించి నాది పట్టుకుని నలిపేసింది అన్నాడు ఉ మరి ఆతరవాత ఏమింది అన్నాను,

అమ్మో ఇంకేమి కాలేదు నాకు సిగ్గేస్తుంది ముద్దు పెట్టుకుని బట్టాలు సరి చేసుకుని కిందకెళ్ళిపోయాం అన్నాడు. ఇదంతా వింటుంటే నాకు కూడ లోపలెక్కడో కాస్త తీట మొదలయ్యింది సరే కాస్త జండూ బాం పట్టుకురా రాస్కోవాలి అన్నాను వాడు ఏమి మాట్లాడకుండా తెచ్చి నా చేతికిచ్చి కుర్చిలో కూర్చున్నాడు నేను మంచం మీద బోర్లా పడుకుని చీర కుచ్చిళ్ళు బొడ్డు కిందకి లాగి అలాగ చీర సైడులు కూదా కిందకి లాగి వెనక వీపు మీదున్న పైట పక్కకి మంచం కిందకి పడేలా వెలాడేసి చేతుల్లొకి జండు బాం తిసుకుని చేతులు వెనక్కి పెట్టి నడుముకి రాసుకుంటు చేతులు అందకుండ బాగా కష్ట పడుతున్నట్లు ఆక్ట్ చేస్తున్నాను మద్యలో వాడి వంక చూసాను వాడు గుటకలు మింగుతూ నన్నే చూస్తున్నాడు నన్ను చూసి తేరుకుని నేను రాయనా అని అడిగాడు హమ్మయ్యా ఎప్పుదు ఆ మాట అంటావా అని చూస్తున్నాను రా అని మనసులో అనుకుని హా చేతులు అందత్ళేదు రా అంతూ జండు బాం సీసా వాడీకిచ్చి కొంచెం రాయవా అన్నాను…..

తరువాయి భాగం రేపు

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *