సరిత టీచర్ 23

telugu sex stories వాడికి కారిపోయెదాకా నాకి నాకి వదిలిపెట్టాను ఇక గబ గబ స్నానం చేసి కిందకి వెళ్ళాను వాడు కూడా అలా ఉర్లోకి వెళ్ళోస్తానంటూ బయటకి వెల్లాడు నేను రత్తమ్మ దగ్గరకెళ్ళి మట్లాడుతూ మోత్తం జరిగిందంతా చెప్పాను మా ఆయన చిన్నప్పుడె ఆ ఉమ ఎలా మాయ చేసిందో ఇప్పటికి వాల్లు ఎలా రంకు కొనసాగిస్తున్నారో అది నాకు ఎలాతెల్సిందో ఇలా నన్ను నేను మంచిగా చూపించుకునేటట్టు మొత్తం చెప్పి రవితో కూదా వాడే నా మీదకి ఒచ్చడని ఇకా వాళ్ళంతా చేస్తే లేని తప్పు నేను చేస్తె ఎముందని అడ్డు చెప్పలేదని చెప్పాను ఈసారి మొత్తం విన్న తరువాత రతమ్మ కంట్లో నీళ్ళు తిరిగాయి మరీ ఇంత అమాయకురాలెంటో అనుకున్నాను మనసులొ కాని ఏదినా మన మంచికే అనుకున్నాను ఇప్పుడేమి చెయమంటారు అమ్మగోరు నన్ను అంది

హమ్మయ్య మొత్తానికి అడిగింది అనుకుని నువ్వు సాయంత్రం ఉమ వాల్లు రాగానే మొన్న రాత్రి చూసిన విషయాన్ని ఉమ ని పక్కకు తీసుకెళ్ళి చెప్పు నువ్ చూసిన విషయం నాకు తెలుసని ఉమ కి తెలియకూదదు. అలానే ఇదంతా చెప్పినతరువాత సలహాఇస్తున్నట్టు గా విషయం ఎవరికి తెలిసినా పోయేది మన పిల్లోదిపరువు కూడా అమ్మ ముందు మీరు సరితమ్మగరిని మందలించండి అని చెప్పు చివరిలో నాకు తోచింది నేను చెప్తున్నాను ఆపైన మీఇష్టం అని చెప్పి వెల్లిపో చచ్చినట్టు ముందు నా దగ్గరకే ఒస్తుంది అప్పుడు నేను చూసుకుంటాను అని విషయం మొత్తం రత్తమ్మ కి అర్దమయ్యేలా చెప్పాను ఇంతలో సాయంత్రం అవ్వనే అయ్యింది అంతా ఒచ్చెసారు రత్తమ్మ ఉమ ని పిలుచుకుని వెనక పెరట్లోకి వెళ్ళటమ్నేను ఓరకంట గమనిస్తూనే ఉన్నాను తిరిగి హాలు లోకి వచ్చిన ఉమ మొఖం కోపం తో కాలిపొవడం కూడా స్పష్టంగా కనిపిస్తూ ఉంది నా దగ్గరకి ఎప్పుడొస్తుందా అని చూస్తూ ఉన్నాను, అందరం బోజనాలు చేసాక నేను కావాలనే మేడ మీదకి వెళ్లాను.

కాసేపటికి ఉమ ఒచ్చింది. నా దగ్గరకొచ్చి చళ్ళున నా చెంప మీద కోట్టింది అసలు సిగ్గుందా నీకు వయసు వరస తాడా కూడా తెలికుందా ఇలా చేస్తావా అంటూ కోపంతొ ఊగిపోతుంది ఇలా కొడుతుందని మాత్రం నేను ఉహించలేదు కాని వెంటనే తేరుకుని నేను కూడా లాగిపెట్టి చెంప మీదఒక్కటి పీకి మరి నా మొగుడికి నువ్వు కన్నెరికం చేసినప్పుడు ఏమయిందే నీ వయసు వరస లెక్కలు అన్నాను, దెబ్బకి బిత్తర పోయింది మొఖంలోరంగులు మారిపోయాయి ఏ నీ కొడుకు విషయం వచ్చేసరికి నీతులు మాట్లాడుతున్నావా అన్నాను, నా మొగుడు ని కొంగు పట్టుకు తిరుగుతాడు గనక్ నువ్వు ఏమి చెప్పినా చెస్తాడులె అనుకుంటున్నట్టున్నావ్ అలాగే ఇప్పుడు నీ కొడుకు నా కొంగుపట్టుకు తిరుగుతున్నాడు నువ్ ఒక్క మాట నోరుజారినా నేను ని చరిత్ర మొత్తం నీ కొడుక్కి చెప్పెస్తాను కుక్కిన పేను లా కిక్కురు మనకుండా ఉండు నా మొగుడికి ఎంత ద్రంగా ఉంటే అంత మంచిది అని వార్నింగ్ ఇచ్చి నేను కిందకి ఒచ్చేసాను

ఏక్కడో నామనసులొ కూడా మా ఆయనకి తెలిస్తే గొడవలు అవుతాయని నాకు అనిపిస్తుంది కాని గత కొంత కాలంగా నా జీవితం లో జరిగిన సంఘటణల వల్ల అనుకుంట ఏదో తెలియని ధైర్యం ఒచ్చేసింది నాకు దీని ధైర్యం అనాలో బరితెగించడం అనాలో ఇంకా సరిగా అర్దం కావట్లేదు నాకు…….

తరువాయి భాగం రేపు

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi

One thought on “సరిత టీచర్ 23”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *