శివా!!ఏంటీ పిచ్చిపనులు,పిల్లలు చూస్తారు

telugu new sex stories సుమారు గంట తర్వాత అనుకుంటా,మెసేజ్ టోన్ వచ్చింది.మంచి నిద్రలో లేచి మెసేజ్ చూశాను.అది మాలతి మెసేజ్.నిద్ర ఎగిరిపోయింది.
“పోరా!!చంఢాలుడా!!!డోంట్ మెసేజ్ మీ”
“సారి మాలతి.నేను చేసింది తప్పే,నన్ను క్షమించు.”
“స్టాప్ ఇట్..మంచి వాడిలా నటించి,నన్ను మోసం చేశావు.ఐ హేట్ యూ”
“ప్లీజ్ మాలతి…నన్ను మన్నించు.”
“నీవు చేసిన పనికి ఎవరూ నిన్ను మన్నించలేరు”
“ఐ నో మాలతి…..ప్లీజ్”
“డోంట్ టాక్ టు మి….బై”
ఆ తర్వత ఎటువంటి మెసేజ్ లు రాలేదు.నిద్ర రావడం లేదు.తెల్లవారుజామున 4గం,.లకు”సారి”మెసేజ్ పెట్టాను.అరగంట తర్వాత తన మెసేజ్ వచ్చింది.
“ఒక్కసారి చెబితే నీకు అర్థం కాదా?మెసేజ్ లు పంపవద్దని చెప్పాను.ఎందుకు పంపుతున్నావు?”
“సారి మాలతి”
“ఇంతకీ ఏమి కావాలి?”
“మునుపుటిలా మీరు నాతో మాట్లాడుతుండాలి”.
“కుదరదు”
“ప్లీజ్…………..ప్లీజ్”
“సరే….చెప్పు?”
“థాంక్స్”
“ఇందులో ఏమి తక్కువ లేదు”
“హహా….హహా…హహా”
“నవ్వోద్దు.చంపేస్తాను రాస్కెల్”
“ఓకే….సారి”
“మ్మ్….”
“మాలతి”
“చెప్పి చావు”
“ఏమీ లేదు”
“ఏయ్…..ఏంటి? చెప్పు?”
“నథింగ్”
“చెప్పరా వెధవ…ఏదొ చెప్పాలనుకుంటున్నవు..ఏంటి? చెప్పు?”
“వద్దు….నీవు కోపగించుకుంటావు”
“కోపంలోనే ఉన్నాను.పర్లేదు చెప్పు”
“వద్దులే”
“కోపాని పెంచొద్దు..చెప్పరా గాడిద”
“నన్ను తిడుతున్నారు”
“తమరు చేసిన ఘనకార్యానికి తిట్టకుండా బుజ్జగిస్తారా?ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావో..తొందరగా చెప్పు”
“ఏమిలేదు…మిమ్మలని చూడాలని ఉంది”
“ఎందుకు?”
“తెలియదు.అయినా చూడాలని ఉంది”
“ఈ సమయం లో నన్ను చూడాల్సిన పని ఏముంది?”
“తెలీదు..పది రోజులు నుండి మీ జ్ఞాపకాలే వస్తున్నాయి”
“వస్తాయి….వస్తాయి”
“మీకు నేను గుర్తు రాలేదా?”
“గుర్తా? ఎందుకనో?”
“అది కాదు,ఆరోజు థియేటర్ లో జరిగిన……”
“నోర్ముయ్….మళ్ళి ఆ జ్ఞాపకలతో నన్ను బధ్రకాళి చెయ్యొద్దు.”
“సారి…”
“ఏంత ధైర్యం నీకు,పబ్లిక్ ప్లేస్,ప్రక్కన హారతి ఉందని కూడా చూడకుండా,దవడ వాయకొట్టకుండా ఉండడం నా తప్పు”
“సారి…సారి”
“మ్మ్….”
“మాలతి”
“చెప్పు”
“నా జీవితం లో మరపురాని రోజు అది”
“ఎందుకని”
“అదే నా జీవితం లో ఒక ఆడదాన్ని మొట్టమొదటి సారిగా ముట్టుకోవడం”
“అబద్దం”
“నిజం చెబుతున్నా”
“మ్మ్….”
“బాగుంది”
“ఉంటుది….ఉంటుంది..ఎందుకు బాగుండదు?దవడ పగులకొట్టుంటే”
“ఎందుకు పగుల కొట్టలేదు?”
“పబ్లిక్ ప్లేస్,మన పరువే పోతుందని ఊరుకున్నా.లేక పోతే పాతర వేసేదాన్ని”
“సార్…మాలతి”
“సరేగాని, నిజం చెప్పు నీకదే మొదటి సారా?”
“నిజంగా మొదటి అనుభవం మాలతి”
“ఎలా ఉంది?”
“ఏంటి?”
“చీ…చెప్పరా?”
“మ్మ్….చాలా బాగుంది”
“ఏంటి?”
“మీ….”
“ఏయ్..ఛీ…చాలు.”
“దేవాంతుకుడివి”
“మీకెలాగుంది”
“నువ్వా?ఇలా?అని షాక్ అయ్యింది”
“నచ్చలేదా?”
“లేదు”
“నిజంగానా”
“ఛీ …పో”
“చెప్పండి మాలతి”
“నాకు ఏడుపు వచ్చింది”
“మ్మ్….”
“ఇంటికి వచ్చి ఎంత ఏడిచానో తెలుసా?”
“సారి…”
“ఎందుకని అలా చేశావు పిశాచి?”
“మీ మీదున్న ఆశను అణచు కోలేకపోయాను”
“అందుకని?అంత అలాగా?రెండు రోజులు నొప్పితో ఎంత బాధపడ్డానో తెలుసా?”
“ఎక్కడా?”
“పోరా???..పాపం ఏమి తెలియదు కుర్రాడికి”
“నిజంగా తెలియదు చెప్పండి”
“అబ్బే ఏమి లేదు…”
“చెప్పండి మాలతి.ప్లీజ్…”
“అంతా నీ వల్లే,థియటర్ అని కూడా చూడకుండా,అంత మొరటుగానా?పోకిరి..”
“రియల్లీ..సారి”
“చెసేదంతా చేసేసి సారి…పూరి అంటూ..”
“హహా…హహా..హహా”
“నవ్వింది చాలు….ఎందుకు రా అంత మొరటుతనంగా పట్టుకున్నావు?”
“ఎప్పటి నుండో ఊరిస్తున్నవి చేతికి దొరికితే ఎవరైనా ఊరుకుంటారా?”
“అంత ఇష్టమా సారుకు?”
“ఎస్..మేడం”
“రౌడి..రౌడి.ఇంతవరకు ఆయన తప్ప,వాటి మీద ఎవరు చెయ్యి వేయలేదు.నువ్వో కట్టుకున్న భార్య మీద వేసినట్టు అంత స్వతంత్రగా??? ఛీ వీధి రౌడి”
“ఏయ్ ..మాలు,నీవే నా భార్య అయ్యింటే చాలా బాగుండేది”
“వ్వాట్?…మాలు?తిక్క తిక్కగా ఉందా?గౌరవం తగ్గుతోంది.”
“సారి….నీకొకటి చెప్పనా?”
“చెప్పు”
“ఐ లవ్ యూ”
“ఏయ్….నోర్ముయ్యి”
“ఏం?…..ఇష్టం లేదా?”
“ప్లీజ్…ఊరుకో శివా”
“చెప్పు,మాలు”
“వద్దు…చెప్పను”
“నేను నీకు నచ్చ లేదా?”
“ఇష్టం లేకుండానే ఇంత సేపు ఎవరైనా మాట్లాడుతారా?”
“మరి ఇకనేమి. చెప్పు”
“ఏమి చెప్పను”
“డు యు లవ్ మీ?”
“అయ్యో శివా!!నా వయస్సేంటి? నాకు లవ్ ఏంటి?”
“ఐ లవ్ యు మాలు”
“మ్మ్…..”
“చెప్పు”
“ఏమి చెప్పను”
“ఐ లవ్ యూ అని చెప్పు”
“ఆర్ యూ మాడ్?నేను ఏమి కాలేజి అమ్మాయిని కాదు.పెళ్ళై ఇద్దరు పిల్లల తల్లిని”
“సో…యూ డోంట్ లవ్ మీ?”
“నేనేమి అలా అనలేదు.నాకు తెలియదు”
“అలాగైతే చెప్పు”
“అదంతా చెప్పకూడదు శివా,ప్లీజ్ అర్థం చెసుకో”
“ఏయ్….మాలు!!”
“మ్మ్….”
“చెప్పవే..”
“ఏంటీ??????..వే నా?కొవ్వెక్కిందా?”
“అవును చెప్పవే”
“కుదరదు…చెప్పను..పోరా”
“పో….వే..”
“హహా…హహా..హహా”
“ఏంటే ఆ నవ్వు?నా కోసం ఒక్క సారి చెప్పవా ప్లీజ్”
“పోనిలే అని ఊరుకుంటుంటే కుర్రాడు చాలా ఓవర్ గా వెళుతున్నాడు”
“ఏం? నచ్చలేదా?”
“తెలియదు”
“సరే….చెప్పవే ప్లీజ్”
“ఏం చెప్పను?”
“ఎన్నిసార్లు చెప్పాలి, ఐ లవ్ యు చెప్పవే”
“పోరా మట్టిబుర్ర..నీకు చెబితేనే అర్థం అవుతుందా?”
“అర్థం అయ్యింది.కాని నీ నోటితో వినాలని ఉంది.”
“ఇపుడొద్దు…ఇంకొకసారి ఎపుడైన”
“మ్మ్…సరే.ఇప్పుడెక్కడ ఉన్నావు?”
“బెడ్ రూంలో..ఎందుకు?”
“ఆయన?”
“పడుకొన్నారు”
“మొద్దు!!ఆయనకు శబ్ధం వినబడుతాదేమో?
“వినబడదు.మంచి నిద్రలో ఉన్నారు.ఫోన్ సైలెంట్ మోడ్ లో ఉంది.దుప్పట్లోంచి టైప్ చేస్తున్నాను.కాబట్టి కాంతి కూడా కనబడదు.”
“మ్మ్…పది రోజుల నుండి నాతో ఎందుకు మాట్లాడలేదే?”
“నీవలా చేస్తావను కోలేదు.నా మనస్సంతా అల్లకల్లొలం అయ్యింది.బాగా కోపం వచ్చింది.ఆ తరువాత..నీవు అప్పుడప్పుడు గుర్తుకు వచ్చేవాడివి.అయినా మనస్సు కట్టుదిట్టం చేసుకుని నీతో మాట్లాడ కూడదని నిశ్చయించుకున్నాను”
“మరి ఇప్పుడెందుకు మాట్లాడుతున్నావు?”
“నీతో మట్లాడకుండా ఉండలేక పోయాను.తప్పని తెలిసినా నీ జ్ఞాపకాలు సతమతం చేస్తున్నాయి”
“ఎందుకని?”
“తెలియదు,వయస్సులో నాకంటే చాలా చిన్నవాడివైనప్పటికీ,మాటలలో నీ ఆదిపత్యనికి నేను పరవశరాలు అవుతున్నాను.పెళ్ళైన ఇన్నాళ వరకు ఆయన మాటలలో చూపించని దగ్గరతనాన్ని నీమాటలలో అనుభవిస్తున్నాను.”
“మ్మ్…..”
“ఇంకేంటి విషయాలు? చెప్పరా!!”
“డ్రెస్ ఏంటి?”
“నైటీ….ఎందుకు??”
“అబ్బే…ఏమి లేదు..ఊరకే అడిగా”
“హుం…చెప్పు”
“నైటీ లో నిన్ను ఊహించుకుటున్నాను”
“అవునా??…ఏంటో?”
“థియేటర్ లో నేను పట్టుకున్న ఆ…..”
“ఛీ….పోకిరి, నేను వెళతాను”
“ఏం? నచ్చలేదా?”
“ఏయ్…ఇప్పుడు టైం 6,కౌసల్య లేచే వేళయ్యింది.ఇక చాలు”
“కొంచంసేపు మాట్లాడవే”
“టైం అవుతోంది రా”
“ఒక్క రెండు నిమిషాలు”
“తొందరగా చెప్పు”
“నాకొకటి కావాలి”
“ఏంటి?”
“కిస్”
“వ్వాట్?..ఛీ…పో”
“ప్లీజ్…ఇవ్వవే”
“చాలు వేళాకోళాలు”
“ప్లీజే…ఒకేఒక్క ముద్దు”
“ఒద్దు రా…సిగ్గేస్తుంది”
“ఇవ్వవే”
“మ్మ్…..”
“ఇవ్వు”
“ఉ..మ్మా…మ్మా..మ్మా”
“సో…స్వీట్”
“సరే రా….ఇక వెళతాను”
“మ్మ్….బై”
మనస్సంతా హాయిగా ఉంది.నా లుంగి ఎప్పుడో ఊడిపోయి ఉంది.మొడ్డ నిఠారు గా లేచి పైకి క్రిందకు పూనకం వచ్చిందాని లా ఊగుతోంది.మొడ్డ మొన జిగురుతో తడిసింది.చేత్తొ పట్టుకొని ఆడిస్తూ బాత్రూంలోకి వెళ్ళాను.రోజంతా అనందఢోలికల్లో తేలిపోతున్నాను.పని చేయబుద్ది కావడం లేదు.మాలతి అస్తమాను గుర్తుకు వస్తోంది.మెసేజ్ లు పంచుకున్నాము.మాలతి చూడాలని పించి ఆఫీస్ లో పర్మిషన్ తీసుకుని సాయంత్రం 5గ.,లకు,మాలతి ఇంటికి వెళ్ళాను.నేనొస్తున్నట్టు తనకు తెలియదు.నన్ను చూడగానే తన మొహంలో ఆశ్చర్యం,ఆందోళన కొట్టొచ్చునట్టు కనబడుతున్నాయి.సాదరంగా లోపలికి నవ్వుతూ రమ్మంది.
కొంచం బిగుతైన,లైట్ కలర్ నైటీ లో రతీ దేవిలా ఉంది.ఎత్తూ పల్లాలు నన్ను తిమ్మిరెక్కిస్తున్నాయి నాలో అలజడి ఆరంభమయ్యింది.హాల్ లో సోఫా చూపించింది కూర్చోమనట్టు.పిల్లలు చదువుకుంటున్నారు.తను కిచెన్ లోకి వెళ్ళి.చాలా సేపటిదాకా రాలేదు.మొహమాటం లేకుండా నేను కిచెన్ లోకి వెళ్ళాను.తను కాఫి కలుపుతోంది. చిరునవ్వుతూ బిడియంగా నా వైపు చూసింది.నేను తనతో మాట్లాడుతున్నానే గాని,నా చూపులు తన బింకమైన రొమ్ములు,ఎత్తైన పిఱ్ఱల మీదే ఉన్నాయి.
“మాలతీ”
“ఊ..”
“నైటీ చాల బాగుంది”
“మ్మ్..”
“గుమ్మని ఉన్నాయి”
“ఏంటి?”
“అన్నీ”
“ఛీ…పో..”సిగ్గుతో తను వెనకకు తిరిగింది.నేను మెల్లిగా తన దగ్గరకు వెళ్ళి.నడుము మీద చేతులు వేశాను.
తను అధిరిపడింది.
“ఏయ్???ఏంటిది?…వదులు”
నేను వెనుకవైపు నుండి గట్టిగా హత్తుకున్నాను..అప్పటికే వేడెక్కి,వాడిగా ఉన్న గూటం గట్టిగా తగులుతున్న తన పిఱ్ఱలను సవాలు చేస్తూ ఇంకా గట్టి పడుతోంది.ఇంకా గట్టిగా నొక్కుతున్నాను.నా సుల్ల గట్టిగా నొక్కడం తనకు తెలుస్తూనే ఉంది.నా చేతులు తన నడుము మీద నుండి పైకి ప్రాకి పరువాలను పిసుకుతున్నాయి.తన బుగ్గలు ఎరుపెక్కాయి,దేహం చిన్నగా వణుకుతోంది.మెడ దగ్గర చిరుచెమట.
“స్స్ స్స్ స్స్..శివా!!ఏంటీ పిచ్చిపనులు,పిల్లలు చూస్తారు”
నేను వదలకుండా ఇంకా సళ్ళను గట్టిగా నొక్కుతూ,మెడ మీద చిరుచెమటను నాలుకతో స్ప్రుశిస్తున్నాను.ఒక్కసారి తన ఒళ్ళు జలదరించింది.