ఇది నా మొదటి కథ 51

telugu sex stories “పావనీ వదిలిపెట్టు, నా రంకు మొగుడు వస్తున్నాడే……వదిలి పెట్టు”
“వదలాలా? వాడికి అన్నీ దోచి పెట్టు, నీ అక్క కూతుర్ని, కాస్తంత ముట్టుకుంటే అరిగి పోతావా?
“నీ రంకు మొగుడా…?! …

ఇది నా మొదటి కథ 50

telugu sex stories నేను పావనిని:
విచ్చలవిడి రంకు, నా కళ్ళ ముందు జరుగుతోంది, నేను ఓన్లీ ఒక ప్రేక్షకురాలినయ్యాను.
మా పిన్ని లంజ, ఇంకా టవల్ లోనే ఉంది.
బాగా బలిసి కొట్టుకుంటోంది, …

ఇది నా మొదటి కథ 49

telugu sex stories ఓహ్, ఆంటీ ఎగిరిపడుతోంది. రొప్పుతూ కూజితాలు చేస్తోంది.
“ఆ..న్ ..కమల్, .మ్మ్ కమల్ ఆహ్ అలానే ఉండు..” అంటూ తన నానుతున్న నాదాన్ని తన పుది లో ఆడించుకుంటూ………నాకు అయిపోయిందిరా……నా …

ఇది నా మొదటి కథ 48

telugu sex stories కరెంట్ ఇంకా రాలేదు. నా డ్రెస్ వేసుకుని ఇంటికి వచ్చి fresh అయ్యి

Mummy ఎక్కడుందా… అని చూసాను.
డాబా మీద నుండి. పరిమళా ఆంటీ తో సహా దిగుతోంది.…

ఇది నా మొదటి కథ 47

telugu sex stories ఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఆఅ>>>>>>>>>>>అమమ్మ్మ్మమ్మంఆఆఆఆఆఆ.”
దిక్కులు పిక్కటిల్లేలా అరిచింది.
ఆయాస పడుతోంది, తన అరుపులు వింటే నాకు ఒక్కసారిగా భయ్యం వేసింది.
ఏడుస్తున్నట్లుంది, ముఖం చూడటం కుదరట్లేదు.
“పిన్నీ, బాబాయ్………..ఏయ్ ఎవ్వరు నువ్వు ఆఆఆఆఆఅ …

ఇది నా మొదటి కథ 46

telugu sex stories నవ్యా తో జరిగిన రాక్షస రతి, నన్ను పూర్తిగా ఎండగట్టేసింది, ఇంటికి వచ్చి నా రూమ్లో వాలిపోయ్యాను,
మావాడు, నిద్రలో కూడా నవ్యా గురుతుకు వచ్చి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాడు,…

ఇది నా మొదటి కథ 45

telugu sex stories what? “మా స్కూల్ లో లలిత అని ఒక అమ్మాయిని ఈ రోజు…. వీడు..అంటూ..”విజయా నాన్చుతోంది
“nothing S.I గారూ, ఏమీ లేదు, ప్లీజ్ నా మాట వినేటట్లు చెయ్యండి. …