ఇది నా మొదటి కథ 74

telugu sex stories నా మాటలు వినగానే జయా ఆంటీ కంగు తిన్నట్లుంది.. “కమల్, షాలినీకి డబ్బులిచ్చి నీకిమ్మని చెప్పాను. ఒక ఫోన్ కొనుక్కుంటావని….ఇచ్చాను…..ఆ డబ్బులు కూడా ఇవ్వలేదు కదూ……………..నాకు తెలుసు., అది కూడా …

ఇది నా మొదటి కథ 73

telugu sex stories చరిచింది జయా ఆంటీ…..కోపం కొద్దీ చరుస్తోంది. జయా గుద్దుల్ని.., పట్టించుకోకుండా నీతూ గుద్దని వాటం లేపి., పూకు అడుగంటా లోపలికి తోసి గులించసాగాను. అయినా జయా చరచడం మానలేదు…..అలానే చరుస్తోంది…. …

ఇది నా మొదటి కథ 72

telugu sex stories వేసుకున్న టీ షర్టు పైనుండి లాగేసాను. షార్ట్ లో ఉంది. అది కూడా తీసేసాను.
32” 28” 34”
వేసుకున్న టీ షర్టు లో నుండి లేలేత పొంగులు లీలగా …

ఇది నా మొదటి కథ 71

telugu sex stories నెంబర్ వన్, నెంబర్ two, …………………………నెంబర్ 5;
నెంబర్ 5……
నెంబర్ 5; రాలేదా?
ఏయ్ కమల్ నిద్రపోతున్నావా?!
“Standup, you; కమల్ నిలబడు
ఎలా నిలబడాలి? నిగిడిన మొడ్డతో …

ఇది నా మొదటి కథ 70

telugu sex stories కుర్చీలో కూర్చున్నా ఆ వయ్యారం తగ్గదు., ఆ కవ్విన్తా తగ్గదు
“ఇలారా” అంటూ నన్ను దగ్గరగా తీసుకొని, నా నడుము వంచి, నా under ware కిందకు లాగేసి నా …

ఇది నా మొదటి కథ 69

telugu sex stories “హేయ్ సీమటపాకాయ్ దూర్చరా……………తోపేయ్, ఎవ్వరు రారు…, నీ గజం బద్దని దోపెయరా…..చూడు, కింద అంతా చిత్తడయిపోయింది….హా(‘,
అంటూ డాలీ స్కూల్ గౌన్ పైకి లేపి నా మొడ్డను పూ పెదాల

ఇది నా మొదటి కథ 68

telugu sex stories నన్ను అల్లుకుపోయి అలానే ఉండిపోయింది ఆంటీ……..మ్ బాగుంది అలానే ఉండు….నాకు ఏదో అయిపొయింది. అంటూ మత్తుగా మాట్లాడుతోంది.
ఆంటీకి కూడా కారిపోయినట్లుంది. వెనక్కు వాలిపోయి
హిందీలో “హే భగవాన్, ముజే …