సరిత టీచర్ 23

telugu sex stories వాడికి కారిపోయెదాకా నాకి నాకి వదిలిపెట్టాను ఇక గబ గబ స్నానం చేసి కిందకి వెళ్ళాను వాడు కూడా అలా ఉర్లోకి వెళ్ళోస్తానంటూ బయటకి వెల్లాడు నేను రత్తమ్మ దగ్గరకెళ్ళి …

సరిత టీచర్ 22

telugu sex stories అలా చాలా సేపు ఒకళ్ళనోకళ్ళు వాటేసుకుని పడుకున్నాము నాకు నిద్ర కూడా పట్టేసింది ఎవరో నా సన్ను నాకుతున్నట్టు అనిపించి కళ్ళ్య్ తెరిచాను వాడు నాలుకతో పల్చగా నా మచ్చిక …

సరిత టీచర్ 21

telugu sex stories అలా వాడిని రాయమనగానే వాడి మొఖం వెలిగిపోయింది. నేను మెడ పక్కకి పెట్టి వాడినే చూస్తున్నాను వాడి చేతులు ఒణుకుతున్నాయి కొంచెం చేతిలోకి తీసుకుని నిదానంగా నా ణడుము మీద …

సరిత టీచర్ 20

telugu sex stories పొద్దున్నే మా పాప ఒచ్చి లేపెదాకా మెలుకువ రాలేదు అమ్మా అమ్మా బాబాయి ఒచ్చాడు లెగువు అమ్మా నేను బాబాయి పొద్దున్నుంచి ఆదుకుంతూనె ఉన్నాం అంది ఈ కొత్త బాబాయి …

సరిత టీచర్ 19

telugu sex stories వాడు ఫోన్ ఎత్తి ఏంటి ఆంటీ, ఆంకుల్ కాంపు కాన్సిల్ చేస్కున్నారా అంటూ నవ్వుతున్నాడు. అవునురా ఏమి జరిగింది అసలు చెప్పు త్వరగా అన్నాను. ఏముంది మన ప్లాను ప్రకారం …

సరిత టీచర్ 18

telugu sex stories అలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ వంట అవగొట్టేసి వేడి వేడిగా తినేసాం ఆంటీ మొత్తానికి తన మాటల్లో నాకు తెలియచేసింది ఎమిటంటే పిల్లలు దూరంగా ఉంటున్నారు అంకుల్ ఏమో ప్రేమగా పట్టించుకోట్లేదు …

సరిత టీచర్ 17

telugu sex stories సీట్లలో కూర్చున్నాక కాసేపటికి లైట్లు ఆపెసారు నాకు యెడం వైపున కుమార్ గాడు కుడి వైపున మా ఆయన కూర్చున్నారు ఎప్పుడెప్పుడు కుమార్ గాడు చేతులేస్తాడా అని చూస్తున్నాను ఇంతలొ …