సరిత టీచర్ 16

telugu sex stories లొపలకి వెళ్ళే సరికి కుమార్ వాడి పెట్టె సర్దుకుంటున్నాడు ఏం చేస్తున్నావ్ కుమార్ అన్నాను వాడు ఏమి మాట్లాడలేదు దగ్గరకెళ్ళి బుజం పట్టుకుని నా వైపు తిప్పాను వాడి కళ్ళ …

సరిత టీచర్ 15

telugu sex stories ఇక ఆటని ఈరోజు నుంచే మొదలెట్టాలి అనుకున్నాను నా ఆత లో కుమార్ ని మంచి చేసుకోదం నేను ఏమి చెప్పిన ఎదురు అడగకుండా చేసేలా ఉండాలి ఆల్రేడీ వాడికి …

సరిత టీచర్ 13

telugu sex stories అలా లోపలకి వెళ్ళి బెడ్ రూము తలుపులు వేసి కూర్చుండిపోయాను కొద్ది క్షణాలు అసలు ఏమి జరుగుతుందో అర్దం కాలేదు ఇప్పుడు కుమార్ కి మొఖం చూపించాలంటేనే నాకేదోలా ఉంది …

సరిత టీచర్ 12

telugu sex stories ఇక అప్పుడు ఏమి చేయాలొ తెలీక ఆయన వైపు కొంచెం బిత్తరగా చూస్తున్నాను నేనూ ఇంటికే వెళ్తున్నాను రండి అన్నాక మౌనంగా బండి ఎక్కి కూర్చున్నాను ఆయన స్టార్ట్ అవ్వడమే …

సరిత టీచర్ 11

telugu sex stories అది శంకరం ఉండే ఫ్లాట్ తను ఒక్కడే ఉంటాడంట చిన్నదే కాని ఒక్క మనిషి ఉండటానికి చాలా సౌక్యంగా ఉంది లొపలకి వెల్లి కూర్చున్నాను అతను నా ఎదురుగా సోఫా …

సరిత టీచర్ 10

telugu sex stories శంకరాన్ని చూడగానే ఒక్క క్షణం మతి పోయింది గుప్పుమని మందు వాసన కొడుతుంది. నన్ను తోసుకుంటూ లొపలకి వెళ్ళి సరాసరి నా బెడ్రూం లో నడి మంచం మీద కూర్చున్నాడు.నాకు …

సరిత టీచర్ 9

telugu sex stories అలా ఆ సీన్ చూసిన నాకు మతి పొయింది రమ ముందుకి ఒంగుని తల పక్కకి పెట్టి గట్టిగా పళ్ళు బిగించి మరీ నొప్పిని బరిస్తుంది, విక్కి గాడు నిదానంగా …