అక్కా…! 33

telugu sex stories అక్క: సరే… నాకో పని చేసి పెడతావా?

నేను: ఏoటక్కా చెప్పు…

అక్క: ఒక ఎక్జాం కి అప్లై చేయాలి. ఇంటర్నెట్ సెంటర్ కి వెళ్లి చేసోస్తావా?

నేను: సర్లేక్కా……

యాత్ర 5

telugu sex stories రేండు రోజుల తరువాత మమ్మలని ఒక హేలికాఫ్టర్ లో ఢీల్లీ లో దింపారు.. ట్రైన్ కి సాయంత్రం వరకు టైమ్ ఉన్నదని.. రాహుల్ నేను షాపింగ్ కి వేళ్ళి నేను …

రసాలు కక్కుతున్న ఆవిడ పుకు

telugu sex stories అలా ఆవిడని ఆక్రమించుకుంటుంటే ఆవిడ తనమీదకి నన్ను లాకుంటుంది ఇదెంటి అనుకున్నా సర్లే మనకెందుకు మనకి కావలసింది మన వేడి దించుకోవడం ముందు ఆపని అయినతరవాత అలొచిద్దం ఇది ఎందుకు …

ఇది నా మొదటి కథ 45

telugu sex stories what? “మా స్కూల్ లో లలిత అని ఒక అమ్మాయిని ఈ రోజు…. వీడు..అంటూ..”విజయా నాన్చుతోంది
“nothing S.I గారూ, ఏమీ లేదు, ప్లీజ్ నా మాట వినేటట్లు చెయ్యండి. …

ఇది నా మొదటి కథ 43

telugu sex stories పరిమళా ఆంటీ ఎదురొచ్చి నన్ను లోపలి తీసుకువెళ్ళి గ్లాస్ తో పాలు ఇచ్చింది
తాగు, బాదాం మిక్స్డ్ పాలు, నీకోసమే, త్వరగా వస్తావుగా……
గట్టిగా కౌగిలిన్చుకుని, నా నోట్లో నోరు …

పెళ్ళి చూపులు

telugu sex stories “పెళ్ళి చూపులు” “ఒరేయ్ లెగు లేటు అవుతుంది” నాకు నిద్రలొ వినిపిస్తున్నాయి అక్క మాటలు..నేను అలాగె పొడుకుని వున్నాను..
అక్క నేను కప్పుకున్న దుప్పటి తీసి “అయ్యొ! ఎమిటి రాత్రి …

అక్కా…! 6

telugu sex stories నిన్న రాత్రి నా వల్ల నిద్ర లేదు కాబట్టి ఏమో, గాఢ నిద్రలో అంత సేపు పడుకుంది. సోఫా ముందు ఒక కుర్చీ పెట్టి దాని మీద అన్నం, కర్రీస్,