ఇది నా మొదటి కథ 68

telugu sex stories నన్ను అల్లుకుపోయి అలానే ఉండిపోయింది ఆంటీ……..మ్ బాగుంది అలానే ఉండు….నాకు ఏదో అయిపొయింది. అంటూ మత్తుగా మాట్లాడుతోంది.
ఆంటీకి కూడా కారిపోయినట్లుంది. వెనక్కు వాలిపోయి
హిందీలో “హే భగవాన్, ముజే …

ఒక్కసారి అలుసిస్తే!? 3

telugu sex stories “ఏమిటే!?” అంది ప్రమీల. “ఎవడినో తగులుకోవడం ఎందుకూ? పరువు పోతుందేమోనని భయపడడం ఎందుకూ!? మన వేడిని దించేవాళ్ళు మన ఇంట్లోనే ఉన్నారు కదా.” అంది కవిత. అర్ధం కానట్టు చూసింది …

ఇది నా మొదటి కథ 61

telugu sex stories సునీత ఆంటీకి నిద్రలో కాళ్ళూ, చేతులూ వేసే అలవాటు. రాత్రంతా పూకు పంగ చాపుకుని పడుకున్నా..మధ్యలో కాళ్ళూ, చేతులూ వేస్తూనే ఉంది….
వంటి మీద అలా… ఎవరైనా చేతులూ, కాళ్ళూ

ఇది నా మొదటి కథ 16

telugu sex stories ఆంటీ సళ్ళమద్యన నా మొడ్డ ఇరుక్కు పోయింది ఆంటీ అది పట్టుకుని తీద్దమంటే చాల గట్టిగా కర్రలా ఉంది
ఆంటీ: ఒరేయి తీయి ఇది,
నాది జాకెట్ అంచులుకి తగులుకుని …