సరిత టీచర్ 21

telugu sex stories అలా వాడిని రాయమనగానే వాడి మొఖం వెలిగిపోయింది. నేను మెడ పక్కకి పెట్టి వాడినే చూస్తున్నాను వాడి చేతులు ఒణుకుతున్నాయి కొంచెం చేతిలోకి తీసుకుని నిదానంగా నా ణడుము మీద …

ఇది నా మొదటి కథ 19

telugu sex stories ఆంటీ వంగి నా బుజాలు మసాజ్ చేస్తూ ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ నన్ను చూసింది
తన బంతుల మద్య మంగళసూత్రాలు, నల్లపూసల గొలుసు వేలాడుతూ నా ముఖాన్ని తాకుతున్నాయి నేను …