అక్కా…! 36

telugu sex stories సంతోషంగా తలూపాను. అక్క లేచి కూర్చొని వెనిక్కి ఆనుకుంది..

అక్క: ఇక్కడ జరిగి కూర్చో…

అని తన పక్కన చేయి పెట్టి చూపించింది. నేను అలానే జరిగి కూర్చున్నాను. నాతొ …

అక్కా…! 35

telugu sex stories ఒక చేయి పొత్తి కడుపు మీద పెట్టి ఇంకో చేత్తో జోరుగా కదిలించేసరికి బాగా కార్చాను, డ్రాయర్ తో కలిపి మొడ్డను పట్టుకొని అక్కే మొడ్డను అదుపు చేసింది. మెత్తబడ్డాక …

ఇది నా మొదటి కథ 56

telugu sex stories కడుపు నిండా పెట్టాడుగా?…….పిన్నీ”
“అబ్బో సిగ్గు”,
“ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందేమ్……….
“అలా………డాగి style లో ఎప్పుడూ దెంగించుకోలేదు. పిన్నీ, అందుకే సిగ్గేసింది.”
“అదేంటే, అల్లుడు నిన్ను ఒంగో బెట్టి అదేనే …

అక్కా…! 31

telugu sex stories అక్క: ఏరా…? ఇక చూడటం ఆపవా?

నేను: ఉండక్కా… చాల బాగున్నాయి.

అక్క: ప్రొద్దున చేసిన ఘనకార్యం చాలక, స్కూల్ ఎగ్గోట్టావ్, నా బెడ్ పాడు చేసావ్. ఇవన్ని సరే …

ఇది నా మొదటి కథ 53

telugu sex stories “నీకూ……. నేను కాదులే, కమల్ గాడే సమాధానం చెబుతాడు. నిన్ను రెడీ చేసి….”
“ఆ… నన్ను రెడీ చేసి, నన్ను రెడీ చేసి ఏం చేద్దామని……..ఏంటి? చెప్పు”
“ఇంకెందుకే, శోభనానికి; …

అక్కా…! 19

telugu sex stories నేనేం మాట్లాడకుండా వెళ్లి అక్క పక్కన కూర్చున్నా, అక్క బుక్ పక్కన పెట్టేసి మొబైల్ ఫోన్ చేతిలోకి తీస్కుంది,

నేను: “ప్రొద్దున అక్కడ ఎందుకు చూపించలేడక్కా?”

అక్క: “అక్కడ చూపించకూడదు

ఇది నా మొదటి కథ 42

telugu sex stories పొద్దున్నే లేచి చూసుకుంటే నా ఒంటి మీద బట్టలు లేవు, నా బెడ్ కూడా కాదు.
చుట్టూ చూసాను. అర్ధమైంది, పరిమళ ఆంటీ వాళ్ళ హౌస్, రాత్రి నిద్రలో నన్ను