ఇది నా మొదటి కథ 23

telugu sex stories నేను one by one సబ్జక్ట్స్ చదువు కుంటనాన్ను,,,,,,,,,,,,,,,,,,maths దగ్గరకు రాగానే విజయ టీచర్, లల్లీ గుర్తుకు వచ్చారు నేను ఆలోచిస్తూ అక్కడే నిద్ర పొయ్యా.
అక్కా నాకు చాల …

ఇది నా మొదటి కథ 22

telugu sex stories నాకు 3,4 సార్లు lopala spray చేసినట్లు కక్కేసాను ……. నాది relax అవ్వుతోంది నేను తన నుండి వేరయ్యి పక్కకు పడుకొన్నాను…
ఆంటీ ఊపిరి గట్టిగా పీలుస్తూ ఆహ్ …

సరిత టీచర్ 21

telugu sex stories అలా వాడిని రాయమనగానే వాడి మొఖం వెలిగిపోయింది. నేను మెడ పక్కకి పెట్టి వాడినే చూస్తున్నాను వాడి చేతులు ఒణుకుతున్నాయి కొంచెం చేతిలోకి తీసుకుని నిదానంగా నా ణడుము మీద …

ఇది నా మొదటి కథ 19

telugu sex stories ఆంటీ వంగి నా బుజాలు మసాజ్ చేస్తూ ముసి ముసిగా నవ్వుకుంటూ నన్ను చూసింది
తన బంతుల మద్య మంగళసూత్రాలు, నల్లపూసల గొలుసు వేలాడుతూ నా ముఖాన్ని తాకుతున్నాయి నేను …