ఆఫీసులో పువ్వు పిట పిటలాడుతోంది

telugu sex stories “ఆఫీసులో పువ్వు పిట పిటలాడుతోంది” హైహీల్స్ ని టక్..టక్. అని సౌండ్ చేసుకుంటూ తన ముందే బాస్ చాంబర్ లో కి వెళ్ళిన వినీత ని కోరికగా చూసాడు రామలింగరాజు. …

కుడి చేతిలో వెండి పాలగ్లాసు

Telugu Sex Stories కుడి చేతిలో వెండి పాలగ్లాసు

ఈలోపు సుబ్బారావొచ్చాడు. కూతురు చెప్పినవి తెచ్చాడు. వాటిని తీసుకుని పక్క నెట్టింది. అప్పటికే 8:00 గంట లైంది. ఒక అరగంట టీవీ చూసారు. ఈలోగా …

ఇది నా మొదటి కథ 22

telugu sex stories నాకు 3,4 సార్లు lopala spray చేసినట్లు కక్కేసాను ……. నాది relax అవ్వుతోంది నేను తన నుండి వేరయ్యి పక్కకు పడుకొన్నాను…
ఆంటీ ఊపిరి గట్టిగా పీలుస్తూ ఆహ్ …

సరిత టీచర్ 23

telugu sex stories వాడికి కారిపోయెదాకా నాకి నాకి వదిలిపెట్టాను ఇక గబ గబ స్నానం చేసి కిందకి వెళ్ళాను వాడు కూడా అలా ఉర్లోకి వెళ్ళోస్తానంటూ బయటకి వెల్లాడు నేను రత్తమ్మ దగ్గరకెళ్ళి …

ఇది నా మొదటి కథ 21

telugu sex stories నేను కింద దెబ్బలు కొడుతూనే దాని సళ్ళు రెండు చేతులతో పట్టుకుని, nipples రెండూ ఒకేసారి నాలుకతో రాపాడిస్తున్నాను, నా నాలుక తగిలిన ప్రతిసారి దాని కాళ్ళు నా నడుము

సరిత టీచర్ 22

telugu sex stories అలా చాలా సేపు ఒకళ్ళనోకళ్ళు వాటేసుకుని పడుకున్నాము నాకు నిద్ర కూడా పట్టేసింది ఎవరో నా సన్ను నాకుతున్నట్టు అనిపించి కళ్ళ్య్ తెరిచాను వాడు నాలుకతో పల్చగా నా మచ్చిక …

ఇది నా మొదటి కథ 20

telugu sex stories “తక్ తక్ తక్,
అంకుల్: పరిమళా
అంకుల్: పరిమళా రూప దేవీ………..” “ఏమైంది దీనికి”

ఆంటీ, బయట ఎవ్వరో పిలుస్తున్నారు,
ఆంటీ: “ఆ”
మిమ్ముల్ని పిలుస్తున్నారు
ఆంటీ:”ఆ ఆ, వినపడింది…..