telugu sex actress నాకు మత్రం కింద కొలిమి రాజుకుంది

telugu sex stories మా చిన్నాగాడు చిన్నపుడు నుంచి ఇక్కడే పెరిగాడు. వాడు aids మహమ్మరి వల్ల తొలినాళ్లలో బలి ఐపోయిన వాళ్లలో ఒకరైన సవిత్రమ్మ కొడుకు.వాడు పసిగుడ్డుగా ఉండగానే వాళ్ల అమ్మ కాలం చేసింది.అప్పట్లో కనీసం సరైన మందులు కూడ లేవు దానికి. ఆదృష్టం కొద్ది వాడు యే లోపం లేకుండా పుట్టాడు.మేము అందరం వాడిని వంతులు వేసుకుని మరీ పెంచాం. ఓక రొజు సెలవు కావాలన్న అరిచి కేకాలు వేసే మా రత్తాలు అత్త కుడా వాడిని చుసుకునే డ్యూటి వారానికి ఒక రొజు ఒకొకల్లకి వేసేది.కాని వాడు కొద్దిగా పెద్ద అయ్యాక మాకు చాల తోడుగా ఉంటున్నాడు.

ఇంట్లో సరుకులు తేవడం దగ్గర నుంచి కరెంట్ బిల్ల్ లు అవి కట్టడం కాండోంస్ తేవడం లాంటి చిన్న పనులు మొదలు పొలీసు మామాలకు కట్నాలు ఇచ్చేవరకు చిన్నది పెద్దది అని తేడ లేకుండ యే పని ఐన చెస్తాడు.కానీ అన్నిటి కంటే ముఖ్యంగా వాడు చెసెది మసాజ్. ఆ చెయ్యిలో యే మంత్రం ఉందొ కానీ!! మేము అంత రొజుకి ఒకసారి ఐన వాడి చేత మసాజ్ చెయించుకుంటాం. ఆన్ని పనులు ఫ్రీగా చేసే వాడు ఇది మాత్రం 50 రుపాయిలు తీసుకుని చెస్తాడు.మేము కుడా ఎదిగిన పిల్లాడికి యేవో ఖర్చులు ఉంటాయ్ అని అలా ఇస్తుంటాం.telugu sex actress

“రా రా వచ్చి ఒక పట్టు పట్టరా” అని పిలిచ బోర్ల పడుకుని ఉన్న బెడ్ మీద నూలు పోగు లేకుండా.””బాగా నొప్పులుగా ఉంది వొళ్ళు అంతా అన్నా.””ఎవరు రంగ నా రాత్రి?” అని దగ్గరకి వచ్చాడు వస్తూనే ఒక ఆయిల్ సీసా తీసాడు.అది వాడు మసాజ్ కి వాడే ఆయిల్,అరబియన్ సెంట్ వాసన వస్తుంది బాగా.శాయిబుల ఏరియాలో కొంటుంటాడు మేమూ ఇచ్చే డబ్బులుతో. అది పడితే ఒంట్లొ ఎదొ తెలియని చలాకితనం వస్తుంది. ఆ డబ్బ మూత ఓపెన్ చెసి దొసిలి నింద నూనె పొసుకుని ఆ చెత్లుని నా వీపు మీద దిమ్మరించాడు “టాప్ప్ప్ప్ప్ప్ప్ప్ప్ప్ప్” అని శబ్దం వచ్చింది “ఆఆఆ” అని ములుగు దాని వెంబడించింది.నా వీపు బాగా విశాలంగా ఉంటుంది. భుజాలు దగర బాగా వెడల్పుగాను కటిస్థలం కి వచ్చేసరికి ఇరుకుగాను ఉంటుంది. ఎంగ్లిష్ V ఆకరం లా అనుకోండి.ఆందుకే వాడు ఆయిల్ ఎక్కువ పడుతుంది అని మెడ నుంచి మొదలుపెట్టాడు.telugu sex actress

వాదు అలా మెడని మర్ధిస్తుంటే మెడ దగ్గర రోమాలు వాడి వేళ్ళలొ చిక్కుకునే సరికి ఆఆ…అని అరిచి చిన్నాగా మెల్లిగారా చూసుకో అన్న.మెల్లిగ చెస్తే మాలిష్ అనరు అని మెడని నొక్కుతున్నాడు.ఆహా మరి యేం అంటారో?? అని వాడి పొట్ట మీద కొట్ట. ఆబ్బ అలా చెయకు పుష్ప షర్ట్ కి ఆయిల్ అంటుంకుంటుంది అన్నాడు. ఐతే అన్ని విప్పెసీ చెయ్ మేము చూడనది ఏం ఉంది అన్నాను.మళ్ళి స్నానం చెయాలి అలా ఐతే. కాలేజికి లేట్ ఔతుంది అని మెల్లిగ వీపుని తడిమేస్తున్నాడు.”మ్మ్మ్మ్మ్” అని నేను వాడు చేసే పనిని ఆస్వాదిస్తున్నా రెండు బొటన వెళ్ళుతో నా వీపు మొత్తం బాగా నలిపేస్తున్నాడు.నాకు ఆ సుఖానికి కళ్ళు మూతలు పడుతున్నాయ్ ఇప్పుడుtelugu sex actress

ఇప్పుడే కొద్ది కొవ్వు పదుతుంది న బాడికి, వీపు కి కుంచెం కింద చిన్నగా మడతలు పడుతున్నాయ్. ఆ మర్ధనాకి నాకు మళ్ళి ఎక్కడొ జిల రెగింది.వాడు వీపుని ఇష్టం వచ్చినట్టు కుమ్మెస్తుంటే కింద నా సల్లు బెడ్షీట్ కి అతుకుపోతున్నాయ్, అసలే ఆ బెడ్ షీట్ అంత స్పెర్మ్ మరకలతో ఉంది బాగా.వాడు కొద్దిగా కిందకి దిగి ఆ మడతలుని సాగదీసి వదిలాడు అంతే నా దిమ్మ ఒకసారిగా పైకి లెచి పడింది.అబ్బ ఆఆఆఆఆఆ అని మూలిగా. మడతలుని నల్పిచుకుంటే ఇంత సుఖంగా ఉంటుందని తెలిస్తే ముందే కొవ్వు పట్టించెదన్ని ఒంటికి అనుకున్న మనస్సులో.నెను ఇంత ఇది ఇపొతుంటే వాడికి ఏమైన ఫీలింగ్స్ ఉన్నాయా అని వాడి మొహం కేసి చూసా,వాడు చాలా శ్రధ్హగా నా వీపు మొత్తం ఆయిల్ రాసి నలిపే పనిలో ఉన్నాడు.నాకు మత్రం కింద కొలిమి రాజుకుంది. telugu sex actress

వాడు ఇప్పూడే కాదు ఎప్పుడు ఇంతే చిన్నాపుడు నుంచి ఇక్కడే పెరగడం వల్ల వాడికి సెక్స్ అనేది ఒక పనే తప్ప అందులొ ఉన్న ఎక్సిట్మెంట్ తెలీదు.ఇంత మంది మీద చెతులు వేస్తాడు కాని వాడి మొడ్డ లెవడం నేను ఎపుడు చుడలేదు.అలా అని పోటుగాడు కాదా అంటె రత్తాలు ఏజ్ లో ఉండె 45+వాళ్ళు నెలకొక సారి వస్తుంటారు. వీడు ఒకేసరి ముగ్గురుని రూంలొకి తీసుకునివేల్తాడు. లోపల నుంచి అరగంట ఐన ఒకొకళ్ళ అరుపులు వినిపిస్తాయ్.ఇలా నాలో అలోచనలు వస్తూ ఉండగా వాడు అలా మెల్లిగా కిందకు దిగాడు నా 36 సైజ్ బంతులుని బాదాడం మొదలు పెట్టాడు, అసలే రాజుకున్న నా పూకు ఆ దెబ్బలు కి రాపిడి ఎక్కువై పూ లొతుల్లో రసం కారడం మొదలు అయిందని నాకు తెలుస్తొంది.నిన్న అంతా పంటితొ పెట్టిన గాట్లన్ని ఆ ప్రదెశాన్ని కమిలిపొయేల చేసాయి.తెల్లగ ఉండల్సిన గుద్ద ఎర్ర గ ఉంది.కొద్దిగా తెల్లగ ఉంటనెమొ మరి ఎర్రగా ఆప్పిల్ లాగా ఐపొయాయి .telugu sex actress

ఆ రెందు గుద్దల్ని బగ పిచి పిచిగా గుద్దేస్తున్నాడు.నాకు దూల ఆగక తలదిండు తీసుకుని నొట్లొ పెట్టేసుకుని సక్ చేస్తున్నాను, పైన వాడి బదుడుకి కింద నా పూ పెదాలు ఒరిసిపొతున్నాయ్.రెండు చెతులుతో మంచం కొళ్ళు పట్టుని నొత్లొ దిండు పెట్టుకుని వాడి కొట్టుదుకి విలవిల ఆడిపొతున్నా.ఇంతలో వాడు రెందు బంతులు విదదీసి గుద్ద ద్వారం కి వెల్లదనికి దారిలా ఉన్న సన్నటి ప్రదెశంలో రెండు వెల్లతొ మెల్లిగా రాస్తు బాగా వెడిక్కిస్తున్నాడు. ఒకసారిగా బొక్కని గురి చేసి ఫాట్ మని కొట్టాడు. అంతే నా ప్రాణం ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయింది, కళ్ళు మూసుకుని పోయాయి,తల తిరిగిపొయింది, తెరతెరలుగా చిక్కటి రసం పు రెమ్మలు వెరు చెస్తూ కట్టలు తెంచుకుని పొంగిన లావాలా పొంగింది.telugu sex actress

మా యొక్క పాపులర్ తెలుగు వెబ్సైట్లు

 http://telugustorieskathalu.website

 

http://www.telugustorieskathalu.biz/

 

http://telugusexstorieskathalu.com

 

http://freetelugusexstories.com

 

http://myteluguboothukathalu.com

 

http://telugu-sexstories.net

 

http://telugumasala.website

 

http://telugusexstorieslo.com

 

http://telugusexstories.website

 

http://telugusexstorieskathalu.net

 

http://telugusexstories.desi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *